Satakunnan vienti nousussa - Liikevaihdossa pitkän ajan kovimmissa kasvajissa myös palvelualoja

Vuonna 2014 teollisuuden viennin arvo kasvoi  edellisvuoteen verrattuna selvästi Satakunnassa (3,1 %), mutta valtakunnallisesti se laski yhä hieman (-1 %). Satakunnassa teknologiateollisuuden vienti kasvoi ripeästi, 8,1 % koneiden ja laitteiden sekä...
Vuonna 2014 teollisuuden viennin arvo kasvoi  edellisvuoteen verrattuna selvästi Satakunnassa (3,1 %), mutta valtakunnallisesti se laski yhä hieman (-1 %). Satakunnassa teknologiateollisuuden vienti kasvoi ripeästi, 8,1 % koneiden ja laitteiden sekä metallien jalostuksen johdolla. Sen sijaan metsäteollisuuden viennin arvo aleni 0,5 %. Valtakunnallisesti metallin vienti putosi aavistuksen, 0,3 %, samoin kuin metsäteollisuuden (-0,3 %). Metsäteollisuuden kehnon kehityksen taustalla piilee etenkin paperintuotannon väheneminen. Sen sijaan mm. sellun tuotanto on ollut kasvussa. Teknologiateollisuutta kurittaa edelleen etenkin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vaikeudet.Satakunnassa metsä- ja teknologiateollisuus muodostavat teollisuuden viennin arvosta valtaosan, noin 85 % (v. 2014). Koko maassa niiden yhteenlaskettu osuus on selvästi alempi, noin 72 %. Satakunnassa metallin osuus viennistä on korkea, 54 %, kun taas valtakunnallisesti osuus on 44 %.Viennin arvo putosi selvästi taantumassa muutama vuosi sitten molemmilla alueilla. Toipumisesta huolimatta viennin arvo ei edelleenkään ole valtakunnallisesti lähellekään samaa luokkaa kuin edellisessä suhdannehuipussa vuonna 2008. Satakunnassa viennin nimellinen arvo on jo vuoden 2008 tasoa, joskin suhdannehuippu koettiin vuotta aiemmin värimetallien huippuhintojen osuttua vuoteen 2007.Vuosina 1995-2013 merkittävimmistä toimialoista liikevaihdoltaan keskimääräistä nopeammin ovat Satakunnassa kasvaneet mm. yksityiset terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (kasvua 603 %), rakentaminen (250 %), liike-elämän palvelut (204 %) sekä energia-, vesi- ja jätehuolto (135 %). Liikevaihto on maakunnan yrityksissä keskimäärin ao. ajanjaksolla kasvanut nimellisesti kaksinkertaiseksi. Liikevaihdon toimialoittaista jakaumaa dominoi Satakunnassa v. 2013 teollisuus 48 %:n osuudella. Osuus on hieman alempi edellisvuoteen verrattuna mm. metallien jalostuksen laskun vuoksi. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin 34 %, joka on edellisvuotta hieman korkeampi teollisuuden supistumisesta johtuen. Suurin liikevaihdon luoja palvelusektorilla on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on vajaa viidennes.Vaikka vuosi 2013 sujui maakunnan yrityksissä tavanomaista heikommin, kasvoi yritysten liikevaihto seuraavissa kunnissa, osin jopa roimasti: Eurajoki, Eura, Luvia, Säkylä, Jämijärvi, Huittinen ja Honkajoki.Satakunnassa yritysten toimipaikkoja oli vuonna 2013 eniten alkutuotannossa (3874 kpl), liike-elämän palveluissa (2815 kpl), tukku- ja vähittäiskaupassa (2509 kpl), rakentamisessa (2083 kpl) sekä teollisuudessa (1471 kpl).

Tarkemmat tiedot on saatavilla Vienti-sivulta. Liikevaihdon ja toimipaikkojen kehityksestä löytyy tiedot omilta sivuiltaan. Lisäksi Väestönmuutos- ja Väestörakenne-sivuille on päivitetty v. 2014 lopulliset tiedot. Kuntataulukoihin on lisätty vuoden 2014 lopulliset väkiluvut ja ikärakenteet sekä v. 2013 toimialoittaiset liikevaihtotiedot.

Aluetietoa ajankohtaisesti http://www.satamittari.fi

 

SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita.

Satamittarin rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Satakuntaliiton kautta SATA: aluetaloustutkimus- ja tilastotietopalvelu -hankkeena. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Länsi-Suomen Osuuspankki, Nordea, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Porin yliopistokeskus, Prizztech Oy, Satafood Kehittämisyhdistys ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät ry.