Satakunnan korkeakoulujen uudistunut sivusto tukee yhteistyön tiivistymistä

Satakunnan korkeakoululaitoksen (Satakorkea) markkinointi- ja viestintäryhmä on julkaissut Satakorkean uudet sivut osoitteessa www.satakorkea.fi.

Sivusto tekee entistä näkyvämmäksi maakunnan korkeakoulujen monipuolista koulutustarjontaa, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä. Opiskelijoille ja henkilökunnalle uudet sivut tarjoavat kätevän väylän tutustua mm. yhteiseen opetustarjontaan. Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan mahdollisuutta ilmoittaa opinnäytetyöaiheista, työ- ja harjoittelupaikoista kaikkien maakunnan korkeakoulujen opiskelijoille yhden luukun periaatteella.

Satakunnan korkeakoulut ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Vuonna 2008 solmittiin Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyösopimus, jossa sovittiin yhteistyön tiivistämisestä mm. koulutuksessa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, yhteisissä palveluissa sekä kansainvälistymisessä. Yhteistyön johtamisesta vastaa korkeakoululaitoksen johtoryhmä. Johtoryhmän ohella lukuisissa kehittämistyöryhmissä etsitään käytännön menettelytapoja Satakunnan korkeakoululaitoksen profiloitumisen, sisäisen yhteistyön ja työnjaon syventämiselle.

Yhteistyö tiivistyy entisestään yhteiskampushankkeen myötä. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen asettama työryhmä esittää 21.1. Porin kaupunginhallitukselle korkeakoulujen yhteiskampuksen sijoittamista Asema-aukiolle. Uudelta satakorkea.fi-sivustolta löytyy myös Yhteiskampus 2016 -alasivusto, jonne kerätään yhteiskampushanketta koskevia tiedotteita ym. materiaalia.

Satakunnan korkeakoululaitoksen muodostavatDiakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö. Satakunnassa opiskelee yli 10 000 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Vuosittain opiskelut aloittaa noin 1 500 uutta opiskelijaa.