Satakunnan talouden kehitys vaihtelevaa erityisesti teollisuudessa

Satakunnan talouden kehitys vaihtelevaa erityisesti teollisuudessaSatakunnan talouden kehitys sujui vaihtelevasti vuoden 2012 heinä–joulukuussa. Suhdannekuva jäi hyvin vaisuksi kolmannella vuosineljänneksellä teollisuuden vaikeuksien vuoksi....

Satakunnan talouden kehitys vaihtelevaa erityisesti teollisuudessa

Satakunnan talouden kehitys sujui vaihtelevasti vuoden 2012 heinä–joulukuussa.

Suhdannekuva jäi hyvin vaisuksi kolmannella vuosineljänneksellä teollisuuden vaikeuksien vuoksi. Viimeisellä neljänneksellä etenkin teknologiateollisuus virkosi tärkeiden metallien jalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon käännyttyä uudelleen kasvuun. Sen sijaan metallituotteiden valmistus sakkasi pahasti. Kemianteollisuus piristyi vuodenvaihdetta kohden. Metsäteollisuudessa kirjattiin yhä voimakasta liikevaihdon laskua, joka tosin ainakin tilapäisesti taukosi aivan vuoden lopussa. Elintarviketeollisuuden kasvu jatkui vakaana. Rakentamisen suhdannekuva on hieman kirkastumassa, ja liikevaihtokin kääntyi nousuun. Palvelualojen loppuvuosi jäi aiempaa vaimeammaksi ja kaupan kasvu pysähtyi. Yritysten maksama palkkasumma kasvoi vielä vähän, mutta henkilöstömäärät supistuivat kaikilla päätoimialoilla hieman. Talouden lähiajan suhdannenäkymät eivät lupaile selvää käännettä. Tiedot käyvät ilmi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön uusimmasta Satakunnan talous -suhdannejulkaisusta.

Satakunnan talouden kehitys jatkui vaihtelevana, mutta pysyi yleiskuvaltaan vaisuhkona vuoden 2012 heinä–joulukuussa. Heinä–syyskuussa suhdanteet jäivät melko synkiksi usean teollisuudenhaaran liikevaihdon supistumisen myötä, mutta elinkeinoelämä piristyi jälleen loka–joulukuussa erityisesti teknologiateollisuuden virkoamisen ansiosta. Teollisuuden liikevaihto kohosi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla keskimäärin hieman, mutta suhdannetilanne vaihteli alakohtaisesti suuresti. Tärkeän teknologiateollisuuden liikevaihto nousi keskimäärin vähän, mutta vienti supistui. Vielä kolmannella vuosineljänneksellä jokaisen metallialan liikevaihto laski osin jopa huomattavasti, mutta aivan vuoden lopulla tärkeät koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallien jalostus pääsivät uudelleen kasvuun kiinni. Metallituotteiden valmistus sukelsi läpi koko vuoden loppupuoliskon, eikä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus edelleenkään toipunut kovinkaan havaittavasti.

Metsäteollisuuden liikevaihdon voimakas lasku syyskesällä pysähtyi vuoden lopulla. Vientikin alkoi vetää. Kemianteollisuus pääsi myös uudelleen jaloilleen loka–joulukuun aikana. Muista teollisuudenaloista poiketen elintarvikkeiden valmistus pysyi vakaalla kasvu-uralla läpi koko viime vuoden loppupuolen. Rakentamisen liikevaihto kohosi hieman suhdannetilan kohennuttua. Palvelualat hiljenivät vaimean talouskehityksen myötä. Kaupan liikevaihdon kasvu taittui. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan nousu jäi niukaksi. Liike-elämän palveluiden nousukiito hyytyi osin tuki- ja suunnittelupalveluiden kysynnän hiljenemisen vuoksi.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,0 % vuoden 2012 heinä–joulukuussa vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heinä–syyskuussa liikevaihto supistui 3,8 % lähes jokaisen teollisuudenhaaran laskun vuoksi. Loka–joulukuussa kasvua kertyi jälleen 5,1 %:n verran teollisuuden suhdannekuvan kirkastuttua. Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on pysynyt suurena. Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla noin 49 % maakunnan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Voimakkaan, yli 15 %:n nousun kirjasi suunnilleen kolmasosa yrityskannasta.

Maassa keskimäärin yleisen talouskehityksen ja alakohtaisen suhdannetilanteen muutoksen suuntaviivat olivat muutoin suurin piirtein samat kuin Satakunnassa, mutta kahden viimeisen vuosineljänneksen väliset erot jäivät selvästi pienemmiksi. Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto laski viime vuoden heinä–joulukuussa 0,4 % pääosin teollisuuden vaisumman kehityksen vuoksi. Merkittävin ero syntyi teknologiateollisuudessa, jonka valtakunnallisesti Satakuntaa selvästi kehnompi kehitys johtui suurelta osin tärkeän elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon romahduksen jatkumisesta. Myös kaupan liikevaihto laski hieman Satakunnasta poiketen. Muilla aloilla ei kovin merkittävää eroa syntynyt Satakunnan ja muun maan välillä.

Yritysten palkkasumman kasvu hiipui viime vuoden loppupuolella usean toimialan palkkasumman nousun jäätyä aiempaa niukemmaksi. Vuoden 2012 heinä–joulukuussa Satakunnan yritysten maksama yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi 1,6 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Palkkasumma kohosi voimakkaasti telakoilla. Myös koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä elintarviketeollisuudessa kirjattiin nousua. Muilla teollisuuden aloilla palkkojen summa supistui. Metsäteollisuuden palkkasumma romahti lähes kymmenyksen. Rakentamisen palkkasumma putosi vähän henkilömäärien käännyttyä laskuun. Palvelualoilla palkkasumman kasvu jatkui, joskin aiempaa vaisumpana. Koko maassa yritysten maksama palkkapotti kasvoi pari prosenttia vuoden 2012 loppupuoliskolla. Satakunnasta poiketen teollisuudessa summa laski, mutta rakentamisessa kasvoi.

Palvelualoilla nousu oli aavistuksen Satakuntaa pontevampaa. Henkilöstö supistui Satakunnassa loppuvuonna hieman etenkin teollisuudessa, mutta myös rakentamisessa ja palvelualoilla.

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2012 (vertailu vuoden 2011 vastaava aika)

Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,0 %. Viennin arvo supistui kuitenkin (-3,2 %). Palkkasumma kohosi vähän (1,3 %). Henkilöstömäärä tippui 2,3 %. Teknologiateollisuuden liikevaihto kohosi hieman (0,7 %). Viennin arvo supistui silti (-5,6 %). Palkkasumma nousi vielä selvästi, 3,8 %. Liikevaihto kääntyi nousuun koneiden ja laitteiden valmistuksessa (1,9 %), ja alan palkkasumma nousi edelleen (5,4 %). Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto romahti (-14,4 %). Palkkasummakin putosi (-2,6 %). Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi aavistuksen (1,5 %). Palkkasumma supistui (-1,7 %). Metallien jalostuksen liikevaihto laski (-9,8 %). Palkkasummakin aleni (-3,6 %). Telakoiden palkkasumman ponteva nousu jatkui (24,2 %). Metsäteollisuuden liikevaihto supistui selvästi (-5,4 %). Palkkasumma laski voimakkaasti (-8,6 %). Viennin arvo sen sijaan kasvoi 2,5 %. Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi 1,8 %. Palkat laskivat (-1,1 %). Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi vakaasti 5,5 %:n verran. Palkkasumma kohosi 4,2 %. Rakentamisen liikevaihto nousi 3,6 %. Palkkasumma tippui (-0,3 %) kuten henkilöstömäärä (-0,6 %). Kaupan liikevaihdon kasvu pysähtyi (0,1 %). Palkkasumma nousi aiempaa hitaammin, 2,3 %:n verran. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto nousi enää vähän (1,4 %), kuten palkkasumma (0,3 %). Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kasvu tasaantui 2,7 %:iin. Palkkasumma kohosi 3,1 %. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palkkasumma nousi 5 %. Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä taittui laskuun (-0,8 %). Luovien alojen liikevaihto sukelsi (-11,2 %). Palkkasummakin supistui selvästi (-5,2 %).

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon.

Lisätietoja:
projektitutkija Saku Vähäsantanen
p. 050 520 0780
saku.vahasantanen(at)utu.fi

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu: http://www.satamittari.fi/sivu.asp?taso=1&id=3