Satakunnan teollisuuden kehitys vaihtelevaa, rakentaminen ja palvelut alamäessä

Satakunnan talouden synkähkö kehitys jatkui vuoden 2014 tammi–kesäkuussa. Teollisuuden liikevaihto supistui edelleen rankasti, joskin alakohtaisesti selvästi vaihdellen. Lasku on suurelta osin peräisin merkittävimmästä teollisuuden alasta...

Satakunnan talouden synkähkö kehitys jatkui vuoden 2014 tammi–kesäkuussa. Teollisuuden liikevaihto supistui edelleen rankasti, joskin alakohtaisesti selvästi vaihdellen. Lasku on suurelta osin peräisin merkittävimmästä teollisuuden alasta, teknologiateollisuudesta. Sen kahden tärkeimmän haaran, metallien jalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen, liikevaihdosta katosi merkittävä siivu. Ensin mainitun liikevaihdosta suli miltei viidennes. Romahdus johtuu kuitenkin värimetallien hintojen laskusta, eikä itse tuotanto liene muuttunut kovinkaan paljon. Konepajojen taantuvassa kehityksessä näkyy heikohkon suhdannetilanteen ohella mahdollisesti myös telakoiden vaikeudet. Sen sijaan metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi pitkän pudotuksen jälkeen ripeään nousuun. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen alamäki loiveni selvästi pienten yritysten saatua voimakasta kasvua aikaiseksi. Myönteisenä piirteenä metallialojen viennin arvon lasku pysähtyi liikevaihdon yleisestä supistumisesta huolimatta. Metsäteollisuuden liikevaihto ja vienti alkoivat myös kohota ainakin sellun ja sahatavaran käytyä suhteellisen hyvin kaupaksi. Kemianteollisuuden ahdinko hellitti otettaan alkuvuonna, joskin liikevaihto laski yhä hieman. Kestomenestyjän, elintarviketeollisuuden liikevaihto supistui rajusti tammi–maaliskuussa, mutta ala pääsi uudelleen kasvuun kiinni keväällä.


Rakentamisen kehitys yski pahasti Satakunnassa, sillä liikevaihto putosi selvästi vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Taustalla vaikuttaa laaja-alaisen rakennustoiminnan lamaannuksen lisäksi mahdollisesti myös Olkiluodon voimalatyömaan valmistumisen lähestyminen. Palveluiden veto jatkui alkuvuonna edelleen selvästi tavanomaista vaisumpana kehnon talouskehityksen vanavedessä. Kaupan lasku näyttäisi ainakin toistaiseksi pysähtyneen Satakunnassa, mutta ostovoiman heikkenemisen myötä majoitus- ja ravitsemispalvelut ovat saaneet aiempaa pahemmin siipeensä. Myöskään liike-elämän palveluiden syöksykierteelle ei näkynyt loppua, sillä teollisuuden ja rakentamisen vaikeudet heijastuvat suoraan alan kysyntään.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski vuoden 2014 tammi–kesäkuussa 3,6 % vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi–maaliskuussa laskua kirjattiin 2,7 % ja huhti–kesäkuussa 4,5 %. Kevään pudotuksen jyrkkeneminen on peräisin metallien jalostuksen sekä rakentamisen liikevaihdon sukelluksen syvenemisestä. Liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten osuudet jäivät alkuvuonna selvästi aiempaa matalammiksi. Kasvua kirjasi vain 39 % maakunnan yrityksistä ja 26 % saavutti vähintään 15 %:n reippaan nousun. Heikoimmin alkuvuosi sujui yli 20 henkilön rakennustoimintaa ja metallien jalostusta harjoittavilla yrityksillä, osin myös suurilla konepajoilla sekä merkittävimmillä kaupan alan ja liike-elämän palveluiden yrityksillä.

Valtakunnallisesti talouden kehitys sujui alkuvuonna jonkin verran Satakuntaa myönteisemmin. Kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla 0,6 %. Käänteen taustalla vaikuttaa teollisuuden kurimuksen helpottuminen, sillä elintarvike-, kemian- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto kääntyi keväällä nousuun. Sen sijaan tärkeät kone- ja laitevalmistus sekä elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuus pysyivät yhä tiukasti alamäessä. Myös rakentamisen nousu voimistui vuoden edettyä pääosin korjausrakentamisen ansiosta ja liike-elämän palvelut pysyivät kasvu-uralla. Kaupan liikevaihto tippui vähän.

Yritysten maksama palkkasumma taittui lievään laskuun Satakunnassa alkuvuonna taantuvan työllisyyskehityksen myötä. Siihen kirjattiin 0,5 %:n vähennys vuodentakaiseen verrattuna. Teollisuudessa maksettu palkkapotti aleni lähinnä telakoiden romahduksen myötä. Kasvua kirjattiin silti lähes jokaisella muulla teollisuudenhaaralla. Rakentamisen palkkasumma romahti voimakkaan henkilöstön vähentämisen vuoksi. Palvelualoilla keskimäärin palkkasumma kohosi, vaikka työpaikkojen määrä yleisesti supistuikin. Työllisyys on heikentynyt alkuvuonna selvästi ja maakunnan yrityksissä työskenteli 4,9 % vähemmän henkilöstöä kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa, palveluissa ja etenkin rakentamisessa kehitys oli poikkeuksellisen synkkää.

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa tammi–kesäkuussa 2014 (vertailu vuoden 2013 vastaava aika)

Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto supistui (-5 %). Viennin arvo kasvoi silti vähän (0,5 %). Palkkasumma laski hieman (-0,6 %). Henkilöstömäärä romahti (-5,1 %).Teknologiateollisuuden yhteenlasketun liikevaihdon sukellus jatkui (-7,4 %). Viennin arvo pysyi silti ennallaan (0 %). Palkkasumma supistui vähän (-1,4 %). Liikevaihto laski selvästi koneiden ja laitteiden valmistuksessa (-4,4 %). Alan palkkasumma kohosi silti yhä vähän (1,1 %). Metallituotteiden valmistuksen liike-vaihto kääntyi ripeään nousuun (7,4 %). Palkkasummakin kasvoi (3 %). Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon lasku loiveni (-1,0 %). Palkkasumma supistui silti selvästi (-7,7 %). Metallien jalostuksen liikevaihto romahti (-16,8 %). Palkkasumma sen sijaan kasvoi (2,3 %). Telakoiden palkkasumma sukelsi syvälle (-13,7 %).Metsäteollisuuden liikevaihto kääntyi loivaan nousuun (1,1 %). Palkkasummakin kohosi hieman (0,7 %). Viennin arvo kasvoi jonkin verran (2,0 %).Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto laski enää vähän (-1,3 %). Palkat kohosivat jo selvästi (4,1 %).Elintarviketeollisuuden liikevaihto laski (-1,6 %). Palkkasumma kohosi kuitenkin vähän (1,7 %).Rakentamisen liikevaihto tippui (-4,3 %). Palkkasumma romahti (-12 %), kuten henkilömäärä (-12,8 %).Kaupan liikevaihdon lasku pysähtyi (0,1 %). Palkkasumma kasvoi (1,9 %).Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto laski (-2 %), mutta palkkasumma kohosi yhä (2,2 %).Liike-elämän palvelujen liikevaihto jatkoi laskuaan (-2,2 %). Palkkasummakin supistui (-1,4 %).Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palkkasumma kasvoi enää niukasti (1,7 %).Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski selvästi (-4,4 %).Luovien alojen liikevaihdon alamäki loiveni (-1 %). Palkkasumma supistui yhä vähän (-1,1 %).

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön uusimmasta Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon.

Lisätietoja:
projektitutkija Saku Vähäsantanen, p. 050 520 0780, saku.vahasantanen(at)utu.fi

Lue lisää: Satakunnan talous -suhdannejulkaisu