Satakunnan teollisuus hiipumassa, rakentaminen ja palvelutkin vaimeita

Satakunnan teollisuus hiipumassa, rakentaminen ja palvelutkin vaimeitaSatakunnassa teollisuuden ahdinko ei hellittänyt otettaan vuoden 2013 heinä?joulukuussa, jolloin sekä liikevaihto että viennin arvo supistuivat. Loka -ja joulukuu jäi hyvin heikoksi...

Satakunnan teollisuus hiipumassa, rakentaminen ja palvelutkin vaimeita

Satakunnassa teollisuuden ahdinko ei hellittänyt otettaan vuoden 2013 heinä?joulukuussa, jolloin sekä liikevaihto että viennin arvo supistuivat. Loka?joulukuu jäi hyvin heikoksi metallialojen hiipumisen myötä. Elintarviketeollisuuden nousu jäi aiemmasta poiketen hyvin hennoksi. Metsäteollisuudessa on kuitenkin ilmassa käänteen merkkejä, sillä liikevaihdon lasku tasaantui vuoden lopussa ja elintärkeän viennin pudotus pysähtyi. Kemianteollisuuden suhdannekuva on yhä vaisuhko. Rakennusala ei kyennyt kasvuun, mutta liikerakentamisen nousu pystyi estämään liikevaihdon putoamisen. Palvelualojen kehitys jäi hyvin vaimeaksi, sillä kaupan ja liike-elämän palveluiden liikevaihto laski edelleen. Palkkasumma ja henkilöstö kasvoivat hieman maakunnan yrityksissä teollisuutta lukuun ottamatta.


27.5.2014 Satakunnan talous – nykytila ja lähiajan näkymät ilmestynyt

-Lehti ja oheismateriaalit tiedotteineen ladattavissa Satamittarista. www.satamittari.fi

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön uusimmasta Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon.