Satakunnassa toteutettu yksinyrittäjäohjelma vahvisti osaamista ja loi verkostoja

Satakunnassa toteutettu yksinyrittäjäohjelma vahvisti osaamista ja loi verkostojaSatakuntalaisille yksinyrittäjille järjestetty kehittämisohjelma osoittaa, että yksinyrittäjät tarvitsevat yhteistyöverkostoja ja -kumppaneita liiketoimintansa...

Satakunnassa toteutettu yksinyrittäjäohjelma vahvisti osaamista ja loi verkostoja

Satakuntalaisille yksinyrittäjille järjestetty kehittämisohjelma osoittaa, että yksinyrittäjät tarvitsevat yhteistyöverkostoja ja -kumppaneita liiketoimintansa kehittymiseen.
 
- Ilman yhteistyökumppaneita ja liiketoimintaverkostoja yksinyrittäjä jää yksin ja hänen liiketoimintansa ei kehity toivottavalla tavalla, sanoo Tytti Laine. Hän johti juuri päättynyttä kaksivuotista kehittämisohjelmaa satakuntalaisille yksinyrittäjille. Ytyä yksinyrittämiseen! -hankkeessa keskityttiin parantamaan yksinyrittäjien liiketoimintaosaamista ja luomaan toimivia yhteistyöverkostoja. Hankkeen toinen tavoite oli tarkastella yksinyrittäjän omaa hyvinvointia.
 
- Jos yrittäjä ei voi hyvin, voi myös liiketoiminta kärsiä tai päinvastoin. Hyvinvoivalla yrittäjällä on enemmän resursseja myös liiketoiminnan kehittämiseen, Tytti Laine.
 
Tänään julkaistun Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen perusteella Yty-projektin synnyttämä yhteisö toi yrittäjille valmennus- ja tukijoukon, jonka kanssa vaihdettiin ja saatiin uusia ajatuksia sekä konkreettista tukea ja ideoita omaan yrittäjyyteen ja hyvinvointiin.
 
- Yrittäjät ovat projektin myötä saaneet uskoa omaan yrittäjyyteensä sekä voimavaroja ja työkaluja oman hyvinvointinsa konkreettiseen kehittämiseen ja oman verkostonsa kasvattamiseen, sanoo yrittäjyyden professori Ulla Hytti kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.
 
Kauppakorkeakoulun tutkimuksessa myös havaittiin, että Yty–projekti ja hankkeen myötä syntynyt yhteisö ovat tukeneet yrittäjien liiketoiminnan kehittymistä. Yrittäjät kokivat saaneensa konkreettista tukea ja apua omaan liiketoimintaansa.
 
- Yrittäjät kokivat saaneensa Yty–projektista apua esimerkiksi omien palvelujensa tuotteistukseen ja myyntiin. Kokonaisuudessaan tämä kehittämishanke on onnistunut edistämään osallistujien luottamusta itseensä ja yhteisöön sekä tätä kautta vahvistamaan yrittäjyyttä, Ulla Hytti sanoo.
 
Hytti pitää tärkeänä yksinyrittäjien yhteistoimintaa ja verkostoitumista, koska tutkimuksenkin perusteella yksinyrittäjät eivät välttämättä hakeudu tavallisiin yrittäjätilaisuuksiin, sillä ne eivät tunnu omilta. Näin yksinyrittäjille tulisi kohdistaa erityisiä toimenpiteitä, palveluja ja tilaisuuksia.
 
Yhden hengen yritysten määrä on kasvanut Suomessa viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana 45 000, kun samaan aikaan työnantajayritysten määrä on kasvanut 3 000. Satakunnassa itsensä työllistää 11 200 yrittäjää, työnantajayrittäjien määrä on 5 200.
 
 
Lisätietoja:
YTYn Tulossanomat sekä
Ytyä yksinyrittämiseen! –hankkeen projektipäällikkö, yrittäjä Tytti Laine, Develooppi Oy, 050 597 5551 ja
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, yrittäjyyden professori Ulla Hytti, 040 540 9112
http://www.develooppi.fi/yty