Satakuntaan korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten Yrityskiihdyttämö

Satakunnassa on käynnistetty eri koulutusasteiden yhteinen hanke, ALL IN, joka rakentaa kokonaan uuden ja yhteisen Yrityskiihdyttämön palvelemaan yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria. Samalla toteutetaan yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuus peruskoulusta ja...

Satakunnassa on käynnistetty eri koulutusasteiden yhteinen hanke, ALL IN, joka rakentaa kokonaan uuden ja yhteisen Yrityskiihdyttämön palvelemaan yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria. Samalla toteutetaan yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuus peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitos- ja korkeakouluopintoihin.

Kyseessä on ainutlaatuinen ja lajissaan ensimmäinen yrittäjyyskasvatuksen hanke Suomessa. Hankkeen taustavoimana on Satakunnan ammattikorkeakoulu, jossa yrityskiihdyttämötoimintaa on ollut jo 20 vuotta. Omat kokemuksensa ja toimintamallinsa hankkeeseen tuovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Porin yksikkö, Sataedu sekä WinNova. Oppilaitoksilla on vahva yhteinen tahtotila yrittäjyyden edistämiseksi ja halu koota yhteen yrittäjyydestä innostuneet opettajat ja opiskelijat.

Tavoitteena on yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhteinen ammattimainen toteutus, jotka tuovat nostetta yrittäjyyden opiskeluun ja kanavan yrittäjyyteen niille, jotka opintojen myötä kiinnostuvat yrittäjyydestä työurana. Mentoriverkoston avulla varmistetaan yrittäjyyspolun jatkuvuus peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

Hankkeen aikana mahdollistetaan yrittäjyyden omakohtainen arvioiminen jokaiselle satakuntalaiselle toisen ja korkea-asteen opiskelijalle. Tämä tapahtuu lisäämällä oppilaitosten perusopintoihin yrittäjyysopintoja, järjestämällä yrittäjyystapahtumia sekä luomalla yhtenäinen mentorointimalli.

Hanke hyödyntää kunkin oppilaitoksen vahvuuksia. Näitä ovat muun muassa SAMKin yrityskiihdyttämö ja -mentorointimalli, DIAKin yhteiskunnallisen yrittäjyyden menetelmä ja Turun kauppakorkeakoulun vahva tutkimus- ja kokemuspohja yrittäjyyskasvatuksen erilaisista menetelmistä.

Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina myös Satakunnan yrittäjät, Finnish Business Angels Network ja Porin seudun yrityspalveluyhdistys ry.

Miten yrityskiihdyttämö toimii käytännössä?

Yrityskiihdyttämö on pedagoginen menetelmä, mikä mahdollistaa opiskelijalle tuetun väylän yrittäjäksi jo opiskeluaikana. Yrityskiihdyttämössä liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen ovat osa opiskelua ja opiskelijalla on mahdollisuus liittää yrittäjyytensä osaksi tutkintoa. Yrityskiihdyttämössä olennaista on tukea opiskelijoiden aktiivista ja realistista asennetta ja näin edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä sekä samalla vähentää opintojen keskeyttämistä.

Hankkeen taustaa

Suomi tarvitsee yritteliäitä ihmisiä, jotka perustavat yrityksiä ja työllistävät kaltaisiaan yritteliäitä ihmisiä. Tätä kutsutaan myös kasvuksi, kehitykseksi, bruttokansantuotteen luomiseksi ja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Suomalainen koulutusjärjestelmä on vastannut tarpeeseen: nykyään kaikilla kouluasteilla opintoihin sisältyy pieni pala yrittäjyysopintoja. Kouluissa siis annetaan yrittäjyyskasvatusta.

Yrittäjyyskasvatus, kuten sana yrittäjyyskin, on tulkittu perinteisesti niin, että yrittäjyyteen sisältyy tiettyjä osattavia asioita, joita ilman yrittäjäksi ei voi ryhtyä. Silti arkipäiväiset esimerkit osoittavat, miten yrityksen perustajaksi ja lopulta yrittäjäksi päätyy ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla, osaamisella ja kokemuksella.

ALL IN -hankkeen rahoittajana on Keski-Suomen ELY-keskus ja toteutusaika 1.9.2015–28.2.2018.
Hankehenkilöstöön kuuluu projektipäällikkö ja projektiassistentti, kaksi mentorivalmentajaa, kahdeksan mentorikokelasta, kaksi kehittävää arviointia tekevää tutkijaa sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden valmentaja.

Lisätietoa: Projektipäällikkö Pia Marjanen, pia.marjanen@samk.fi 044 710 3356