Satamittari: Pohjois-Satakunnan teollisuus- ja energiayritykset vahvassa vedossa

Satamittari: Pohjois-Satakunnan teollisuus- ja energiayritykset vahvassa vedossaVuonna 2012 Pohjois-Satakunnan yritysten liikevaihto kasvoi nopeasti (10,9 %). Porin seudulla liikevaihto laski 3,7 % ja Rauman seudulla se pysyi ennallaan. Satakunnassa...

Satamittari: Pohjois-Satakunnan teollisuus- ja energiayritykset vahvassa vedossa

Vuonna 2012 Pohjois-Satakunnan yritysten liikevaihto kasvoi nopeasti (10,9 %). Porin seudulla liikevaihto laski 3,7 % ja Rauman seudulla se pysyi ennallaan. Satakunnassa laskua kertyi siten 1,5 %. Pohjois-Satakunnassa kasvun veturina ovat toimineet teollisuus sekä energiasektori. Porin seudulla näiden alojen kehitys taasen taantui hieman. Satakunnan kaikkien toimialojen liikevaihto on kasvanut vuosina 1995–2012 yhteensä 107 % (nimellisin hinnoin ilman inflaatiota). Merkittävimmistä toimialoista keskimääräistä nopeammin ovat Satakunnassa kasvaneet mm. yksityiset terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, jossa nousua peräti 540 %, energia-, vesi- ja jätehuolto (243 %), rakentaminen (222 %) sekä liike-elämän palvelut (191 %). Liikevaihdon toimialoittaista jakaumaa dominoi Satakunnassa v. 2012 teollisuus 50 %:n osuudella. Osuus pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin 32 %, joka on myös edellisvuoden luokkaa. Suurin liikevaihdon luoja palvelusektorilla on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on vajaa viidennes. Koko maan tasolla teollisuuden osuus liikevaihdosta on huomattavasti Satakuntaa pienempi (32 %). Tukku- ja vähittäiskaupalla on vähän suurempi osuus kuin teollisuudella (34 %). Liike-elämän palvelujen osuus on myös Satakuntaa selvästi suurempi (12 % vs. 6 %). Energia-, vesi- ja jätehuollon osuus on sen sijaan Satakuntaa yli puolta pienempi. Satakunnassa yritysten toimipaikkoja oli vuonna 2012 eniten alkutuotannossa (3453 kpl), tukku- ja vähittäiskaupassa (2475 kpl), liike-elämän palveluissa (2402 kpl), rakentamisessa (2076 kpl) sekä teollisuudessa (1451 kpl).

Lisätiedot: Liikevaihdon kehitys toimialoittain -sivulta ja Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys -sivulta, jotka on päivitetty v. 2012 tiedoilla. Lisäksi kuntataulukoihin on lisätty v. 2012 liikevaihto- ja toimipaikkatiedot.