Satamittari: Satakunta jäänyt korkeakoulututkinnoissa maan keskitasosta

Satamittari: Satakunta jäänyt korkeakoulututkinnoissa maan keskitasostaVuosina 1998-2012 tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on ollut Satakunnassa koko maata alempi. Seutukunnittain tarkasteltuna Porin seutukunnassa osuus on ollut...

Satamittari: Satakunta jäänyt korkeakoulututkinnoissa maan keskitasosta

Vuosina 1998-2012 tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on ollut Satakunnassa koko maata alempi. Seutukunnittain tarkasteltuna Porin seutukunnassa osuus on ollut korkein ja Pohjois-Satakunnassa matalin. Kasvu on ollut Rauman seutukunnassa ja Pohjois-Satakunnassa kuitenkin Porin seutua keskimäärin nopeampaa vuosina 1998-2012. Nousu on mainituilla alueilla ylittänyt selvästi myös maan keskiarvon. Koko Satakunnassa kasvu on ollut aavistuksen valtakunnallista tasoa ripeämpää em. seutukuntien ansiosta. Porin seudulla koulutustason nousu on jäänyt alle muiden tarkasteltavien alueiden. Toisaalta Porin kaupungissa korkeakoulutettujen osuuden kasvutahti on ollut muuta Satakuntaa ripeämpi ja lähellä maan keskiarvoa. Muualla kasvu on jäänyt selvemmin alle valtakunnallisen tason. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on Satakunnassa huomattavasti maan keskiarvoa alempi. Ero koko maan kehitykseen on myös hiljalleen kasvanut, vaikka Satakunnassa kehitys on sinänsä ollut positiivista. Porissa ja Raumalla osuudet ovat Satakunnan keskiarvoa korkeampia. Porissa osuuden nousu on ollut valtakunnallista keskitasoa nopeampaa, kenties ainakin osittain yliopistokeskuksen ansiosta. AMK-tutkinnoissa Porissa, Raumalla, Luvialla ja Ulvilassa osuudet ovat valtakunnallista tasoa, mutta keskimäärin Satakunta jää vähän alle maan keskiarvon. Nuorissa, alle 35-vuotiaissa AMK-tutkintojen osuus on Satakunnassa lähes samaa luokkaa kuin koko maassa, Porissa ja Raumalla ylikin. Sen sijaan ylemmissä korkeakoulututkinnoissa nuorten osuus on 
Satakunnassa jäänyt selvästi alle maan keskiarvon. Osuuden kasvu on kuitenkin ollut hieman maan keskiarvoa nopeampaa. Etenkin Porissa, mutta myös Raumalla osuuden nousu on ollut selvästi valtakunnallista tasoa ripeämpää.

Tarkemmat tiedot satamittari.fi:n koulutustaso-sivulta, johon on päivitetty v. 2012 tietoja.