Satamittarin uutisia: Satakunnan BKT:n kasvu maan keskiarvoa nopeampaa - Rauma ja Pohjois-Satakunta vetureina

Vuoden 2012 aikana Satakunnan BKT kasvoi 2,6 % prosenttia (käyvin hinnoin ilman inflaatiota) ja reaalisesti (edellisen vuoden hinnoin) 0,2 % korkeammaksi vuoteen 2011 verrattaessa. Koko maassa BKT kasvoi niukemmin (1,1 % käyvin hinnoin) ja edellisen...
Vuoden 2012 aikana Satakunnan BKT kasvoi 2,6 % prosenttia (käyvin hinnoin ilman inflaatiota) ja reaalisesti (edellisen vuoden hinnoin) 0,2 % korkeammaksi vuoteen 2011 verrattaessa. Koko maassa BKT kasvoi niukemmin (1,1 % käyvin hinnoin) ja edellisen vuoden hinnoin syntyi laskua -1,5 %. Seutukuntien väliset erot olivat suuria v. 2012. Eniten kasvoi Pohjois-Satakunnan BKT, 6 % nimellisesti ja 2,2 % reaalisesti. Veturina on toiminut etenkin metalliteollisuus, mutta myös elintarvike- ja metsäteollisuus pärjäsivät erinomaisesti. Rauman seudulla talous kasvoi myös selvästi: 4,8 % nimellisesti ja 3,7 % reaalisesti. Kasvu on ollut voimakasta metsäteollisuudessa sekä rakentamisessa. Porin seutukunnassa kasvua syntyi vain nimellisesti: 0,7 %, mutta reaalisesti BKT laski 2,4 %. Lasku juontuu koulutuksesta, kemianteollisuudesta, logistiikasta, rahoituksesta sekä koulutuksesta.Satakunnan osuus maan BKT:stä on noin 4 %. Toisaalta esimerkiksi metallien jalostuksessa, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa ja telakoilla yhteensä Satakunnan osuus maan arvonlisäyksestä on 10 %:n luokkaa. Myös mm. elintarvike-, paperi- ja kemianteollisuudessa sekä energiahuollossa Satakunnan osuus maan BKT:stä on selvästi toimialojen keskiarvoa korkeampi. Satakunnassa investoidaan hieman vähemmän kuin valtakunnallisesti suhteessa BKT:hen. Investoinnit ovat kuitenkin kasvaneet tällä vuosituhannella. Seutukuntien väliset erot ovat olleet melko suuria. Porin seudulla investoinnit ovat kasvaneet vuosien 2000-2012 välillä 40 %, Rauman seudulla 72 % Olkiluodon siivittämänä ja Pohjois-Satakunnassa 17 %.Tarkemmat tiedot talouskasvu-sivulta. Avoimuusindeksi (vienti/BKT) löytyy vienti-sivulta. Investointien kehityksestä on saatavilla tuoretta tietoa investoinnit-sivulta.