Satamittarin uutisia: Satakunnan työttömyysaste heikkeni viime vuonna selvästi - työllisyysastekin laskussa

Satakunnassa työttömyys kasvoi selvästi vuoden 2014 aikana. Satakunnan työttömyysaste oli keskimäärin 12,7 %, kun se jäi vuotta aiemmin 11,6 %:iin. Koko maassa työttömyys kohosi suunnilleen saman verran, vastaavasti 11,3 %:sta 12,4 %:iin.Toisaalta...
Satakunnassa työttömyys kasvoi selvästi vuoden 2014 aikana. Satakunnan työttömyysaste oli keskimäärin 12,7 %, kun se jäi vuotta aiemmin 11,6 %:iin. Koko maassa työttömyys kohosi suunnilleen saman verran, vastaavasti 11,3 %:sta 12,4 %:iin.Toisaalta Tilastokeskus antaa varsin erilaisen kuvan maakunnan työttömyydestä kuin edellä mainitut työ- ja elinkeinoministeriön luvut. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna Satakunnan työttömyysaste laski 7,5 %:iin edellisvuoden 7,7 %:sta, kun taas koko maassa työttömyys kasvoi 8,2 %:sta 8,7 %:iin. Erot selittyvät laskentamenetelmien poikkeavuudella. Verrattaessa vuoden 2008 toukokuun työttömyysastetta, jolloin työttömyys (TEM:n mukaan) oli ennen taantumaa alimmillaan sekä Satakunnassa että maassa keskimäärin, vuoden 2014 joulukuun asteeseen havaitaan, että työttömyysaste on kasvanut Satakunnassa hitaammin kuin maassa keskimäärin. Tosin sekä alku- että loppupisteessä työttömyysaste on maakunnassa vähän korkeampi.Sekä Satakunnassa että valtakunnallisesti työttömyyden huippu koettiin v. 2009 taantumassa vuodenvaihteen 2009/2010 tienoilla. Tämän jälkeen työttömyys on vähitellen hellittänyt vuoden 2012 kevääseen saakka. Sen jälkeen kehitys on selvästi heikentynyt laskusuhdanteen iskettyä uudelleen. Toukokuun 2012 ja joulukuun 2014 välillä Satakunnan työttömyys on kasvanut selvästi, joskin aavistuksen valtakunnallista tasoa vähemmän. Ajanjakson 2008-14 pahin työttömyys on koettu kummallakin alueella vuoden 2014 joulukuussa. Työttömyys paheni vuoden 2014 aikana edellisvuoteen verrattuna kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Pomarkussa. Eniten työttömyys kasvoi Jämijärvellä, Köyliössä ja Säkylässä. Korkein työttömyysaste oli viime vuonna Porissa, Siikaisissa ja Merikarvialla, matalin taas Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä.Työllisyysaste heikkeni maakunnassa vuonna 2014 lähes prosenttiyksikön verran 67,2 %:iin työttömyyden kasvun myötä. Se on vähän alle valtakunnallisen tason, joka heikkeni hieman 68,3 %:iin.Lisätietoja Työmarkkinat-sivulta, johon on päivitetty vuosien 2013-14 tietoja. Lisäksi kuntataulukoihin on lisätty v. 2014 työttömyysasteet.

 

SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita.

 

Lue lisää:

Aluetietoa ajankohtaisesti http://www.satamittari.fi/