Satamittarin uutisia: Satakunnan väkiluku edelleen laskussa - Porinkin kasvu vaimentunut

Ennakkotietojen mukaan Satakunnan väkiluku väheni vuonna 2014 hieman edellisvuotta voimakkaammin (-510 henkeä). Satakunnan nettosyntyvyys jäi heikoimmaksi ainakin yli kahteenkymmeneen vuoteen, mikä heikensi osaltaan väestökehitystä. Myös kuntien välinen...
Ennakkotietojen mukaan Satakunnan väkiluku väheni vuonna 2014 hieman edellisvuotta voimakkaammin (-510 henkeä). Satakunnan nettosyntyvyys jäi heikoimmaksi ainakin yli kahteenkymmeneen vuoteen, mikä heikensi osaltaan väestökehitystä. Myös kuntien välinen muuttoliike pysyi yhä tappiolla. Nettosiirtolaisuuskin jäi edellisvuotta hieman pienemmäksi.Väki väheni yhä kaikissa maakunnan seutukunnissa. Eniten kärsi Porin seutukunta, jossa etenkin Huittisissa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Huittisissa väki väheni muutama kymmenen henkeä. Kankaanpään väkiluku laski selvästi, mikä käänsi koko Pohjois-Satakunnan väestökehityksen jälleen selvästi alavireiseksi. Rauman seutukunnassa väkiluvun lasku jäi lieväksi.Väkiluku nousi Jämijärvellä, Porissa, Eurajoella, Merikarvialla, Raumalla ja Laviassa. Kasvu jäi kuitenkin korkeintaan runsaaseen 20 henkeen. Etenkin Porin nousu jäi selvästi aiempaa niukemmaksi. Muissa kunnissa kirjattiin laskua.Satakunnan ikärakenne on maan keskiarvoa iäkkäämpi. Rauman seutukunnassa ikärakenne on maakunnan nuorin. Satakunnan ikäjakaumasta on havaittavissa etenkin 20-44-vuotiaiden suhteellisen vähäinen määrä, mikä on seurausta mm. maakunnalle epäedullisesta muuttoliikkeestä. Myös lasten ja nuorten määrä on Satakunnassa suhteellisen niukka verrattuna maan keskiarvoon tai oman maakunnan yli 60-vuotiaisiin.


Lisätietoja Väestönmuutos- ja Väestörakenne-sivuilta, joihin on päivitetty v. 2014 ennakkotietoja. Lisäksi Kuntataulukoihin on lisätty vuoden 2014 ennakkoväkiluvut ja ikärakenteet.

SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita.

 

Lue lisää:

Aluetietoa ajankohtaisesti http://www.satamittari.fi/