Satamittari: Satakunnan yritysten T&K-toiminnan menot laskussa

Satamittari: Satakunnan yritysten T&K-toiminnan menot laskussaSatakunnassa käytettiin v. 2013 tutkimus- ja kehittämistoimintaan 98 milj. €, josta yritysten osuus oli 83 milj. € (84 %) ja korkeakoulujen 13 milj. € (13 %). T&k-menot vähenivät...

Satamittari: Satakunnan yritysten T&K-toiminnan menot laskussa

Satakunnassa käytettiin v. 2013 tutkimus- ja kehittämistoimintaan 98 milj. €, josta yritysten osuus oli 83 milj. € (84 %) ja korkeakoulujen 13 milj. € (13 %). T&k-menot vähenivät etenkin yrityksissä, ja kaiken kaikkiaan t&k-toimintaan käytetyt menot supistuivat maakunnassa n. 10 milj. € edellisvuodesta. Tutkimus- ja kehittämishenkilökunnan sekä tehtyjen työvuosien määrä putosi Satakunnassa vuoden 2013 aikana muutaman prosentin. Vaikka yrityksissä t&k-menot laskivat selvästi, suurin vähennys henkilökunnassa ja työvuosissa tapahtui korkeakouluissa. Niissä vähennystä kirjattiin lähes kymmenyksen verran. Satakunnan 811:sta t&k-toimintaan käytetyistä henkilötyövuosista 633 tehtiin yrityksissä ja 151 korkeakouluissa. Myös valtakunnallisesti yritysten t&k-toiminta supistui selvästi etenkin siihen käytetyissä menoissa. Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, jonka osuus menoista on 44 %. Satakunnan osuus on noin 1,5 %. Rauman seutukunnan osuus Satakunnan t&k-menoista on 46 %, Porin seudun 52 % ja Pohjois-Satakunnan 2 %. Rauman osuus on korkea asukaslukuun nähden, sillä alueen teollisuusvaltaisuus nostanee osuutta. Salon, Oulun, Tampereen, Helsingin, Vaasan ja Porvoon seutukunnissa käytetään eniten rahaa t&k-toimintaan henkeä kohden laskettuna. Rauman sijoitus on 13. ja Porin 21. Suomen 70 seutukunnan joukossa.

Tarkemmat tiedot Tutkimus- ja kehittämistoiminta -sivulta, johon on päivitetty v. 2013 tietoja.

SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa.