Seminaari humanismista: Humanismin arvo ja merkitys nyky-Suomessa

Porin filosofinen seura järjestää yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen kanssa seminaarin humanismista perjantaina 20.10.2017 klo 17.00 – 20.00 (Pohjoisranta 11 A, auditorio 126).

Humanistiset tieteet tutkivat ihmistä, kulttuuria ja sivistystä. Millaisia ovat humanismin arvo ja merkitys nykysuomessa? Humanismitutkijat, kuten Snellman, Topelius, Lönnrot ja Castren, rakensivat Suomesta kansakunnan, jolla on oma historia, kieli, kirjallisuus ja kulttuuri. Olisiko Suomesta koskaan tullut itsenäistä valtiota ilman heidän panostaan? Voidaan myös kysyä, olisiko ilman muiden ihmistieteiden tutkimusta Suomesta koskaan tullut demokraattista oikeusvaltiota.

”Vakuuttavista näytöistä huolimatta monet humanististen alojen edustajat tuntevat olonsa epämukavaksi. Tieteen auktoriteettiasema ja jopa totuuden kunnioitus on monin tavoin haastettu julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa. Poliittiset päättäjät ovat leikanneet tutkimuksen ja koulutuksen varoja samalla, kun yliopistolta vaaditaan yhä korkeampaa laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Humanistit eivät ole onnistuneet pitämään puoliaan, kun tiedepolitiikassa on määritelty aikamme suuria haasteita. Siksi tarvitaan puheenvuoroja, jotka osoittavat yhä uudelleen humanioran monipuolista ja ajankohtaista merkitystä isänmaalle ja ihmiskunnalle”.

Näin kirjoittavat Tuomas Heikkilä ja Ilkka Niiniluoto. Heikkilä on Suomen Rooman-instituutin Villa Lanten johtaja ja Niiniluoto Helsingin yliopiston emerituskansleri.
Seminaarissa pohditaan humanistien mahdollisuuksia osallistua yhä terävämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, kulttuurin ja sivistyksen rakentamiseen. Tutkimme, mitä annettavaa humanismilla on muuttuneessa maailmassa, ja miten tämä anti voidaan vaikuttavasti realisoida.

Alustukset:
•    Mikko Lahtinen (dos. TaY): Snellmanilainen humanismi eilen ja tänään
•    Sari Kivistö (prof. TaY): Turhan tiedon historiaa
•    Sami Pihlström (prof. HY): Akateemisen elämänmuodon tulevaisuus
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Porin filosofisen seuran puheenjohtaja Petteri Limnell (FM. TaY)

Tietoja keskustelijoistamme:
•    Dos. Lahtinen
•    prof. Kivistö
•    prof. Pihlström

Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen. Kahvitus ja Buffet-illallinen seuran jäsenille 5 € / ei-jäsen 10 €.

Sitova ilmoittautuminen illalliselle viimeistään keskiviikkona 28.10: porinfilosofinenseura@gmail.com

Seminaarin järjestää Porin Filosofinen Seura ry yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen kanssa.

Lisätiedot: www.porinfilosofinenseura.fi & Petteri Limnell: 044-2308132, pollux1900@gmail.com