Sometutkija Sari Östmanista Vuoden tutkija, tiedekilpailun voitto Ulvilan lukioon

Filosofian tohtori Sari Östman Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta julistettiin Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkijaksi TiedeAreena-yleisötapahtuman iltajuhlassa 25.9.2015.

Östman väitteli Porin yliopistokeskuksessa elokuussa erinomaisella digitaalisen kulttuurin väitöskirjalla, joka on julkaistu arvostetussa Jyväskylän yliopiston Nykykulttuuri -julkaisusarjassa. Östmanin elämäjulkaisemista käsittelevä väitöskirja ja muut tutkimukset ovat herättäneet laajaa huomiota kansallisessa mediassa. Hän on kirjoittanut muiden digitaalisen kulttuurin tutkijoiden kanssa kaksi internetin kulttuurihistoriaa käsittelevää teosta, jotka tunnettu tiedekustantaja Gaudeamus on julkaissut (Funetista Facebookiin 2009, Sosiaalisen median lyhyt historia 2013).

Östman on julkaissut artikkeleita myös englanniksi muun muassa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön tutkijoiden kanssa. Hän on opettanut myös useita kursseja Porin yliopistokeskuksessa, osallistunut aktiivisesti tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen ja hänen tämänhetkinen verkkovihaa ja vähemmistöryhmiä käsittelevä tutkimushankkeensa on erittäin ajankohtainen.


Lukiolaisten tiedekilpailun voitto Ulvilan lukioon

Lukiolaisille suunnatun Akateeminen karhu -tutkimuskilpailun voittajaksi julistettiin Ulvilan lukion fysiikan ja historian opiskelijoiden tutkimusprojekti "Aarretta etsimässä". Työssä esitellään Ulvilan historiaa ja aineellista kulttuuriperintöä sekä historiantutkimuksen aputieteitä, metallinpaljastimia ja niiden kehitystä ja toimintaperiaatetta. Lopputarkastelu kertoo kokeilun tuloksista, esinelöydöistä ja tutkimusyhteistyön sujumisesta.

- ”Aarretta etsimässä” -tutkimusprojektissa ei oikeastaan ole tutkittu historiaa. Sitä vastoin siinä on varsin oivaltavasti rakennettu historiatietoa hyödyntävä ja fysiikan tietoa soveltava metodologinen koeasetelma. Hankkeen ansioita lisää se, että tieteiden välisessä tilassa seikkailleella työryhmällä on ollut hauskaa, toteaa työ arvioinut kulttuuriperinnön tutkimuksen professori Anna Sivula. Porin yliopistokeskuksen Akateeminen karhu -tutkimuskilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, ja tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä. Kilpailutyö voi olla esim. keksintö, essee tai humanistisesti painottunut tutkimustyö, taiteellinen työ tai näyttely. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2008 lähtien.Ulvilan lukion voittoisa ryhmä 

Lisätietoa:

Professori Tarmo Lipping
Tutkimuksen johtoryhmän pj, Porin yliopistokeskus
tarmo.lipping@tut.fi, gsm 040 826 2860

Professori Anna Sivula
anna.sivula@utu.fi, gsm 040 838 7158