Suomen akatemian hakuilmoitus huhtikuulle 2014

Suomen akatemian hakuilmoitus huhtikuulle 2014Suomen Akatemian huhtikuun 2014 hakuilmoitus on julkaistu Akatemian verkkosivuilla. Hakemuksen voi jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin 1. - 29.4.2014. Uusi energia -tutkimusohjelman kansainvälinen haku...

Suomen akatemian hakuilmoitus huhtikuulle 2014

Suomen Akatemian huhtikuun 2014 hakuilmoitus on julkaistu Akatemian verkkosivuilla.

Hakemuksen voi jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin 1. - 29.4.2014. Uusi energia -tutkimusohjelman kansainvälinen haku Intian DST:n kanssa päättyy 30.5.

Arktisten alueiden merkitys ja yleinen kiinnostus aluetta kohtaan on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Hakuuun tulevassa arktisessa tutkimusohjelmassa pyritään tutkimaan ja ymmärtämään arktisen alueen kehitykseen vaikuttavia muutostekijöitä, muutosta, muutoksen dynamiikkaa ja kestävyyttä.

Myös Uusi energia -tutkimusohjelman ensimmäinen hakuvaihe avautuu. Tässä ohjelmassa etsitään ratkaisuja energia-alalla tulevan suuren muutoksen hallintaan.

Akatemia avaa tutkimusinfrastruktuureille tarkoitetun FIRI 2014 -haun. Tällä rahoituksella tuetaan kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien infrastruktuurien hankkimista, perustamista tai vahvistamista. Akatemian FIRI 2014 -rahoituksen tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä, tieteidenvälisyyttä ja lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta sekä edistää yliopistojen, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Huhtikuussa 2014 haettavana oleva rahoitus:

Tutkimusohjelmat

· Arktinen tutkimusohjelma, aiehaku

· Uusi energia -tutkimusohjelma, aiehaku

· Uusi energia -tutkimusohjelmaan liittyvä kansainvälinen yhteishankehaku Akatemian ja Intian DST:n kanssa

Suunnatut akatemiahankkeet

· Yhteiskunnallinen turvallisuus

· ICT 2023 Tieto- ja viestintäteknologian anturit ja toimilaitteet

· Ennakkotieto: ICT 2023 WiFiUS, langattoman tietoliikenteen tutkimus (Suomen Akatemia, Tekes ja NSF); hakuaika varmistuu myöhemmin

Tutkija

· Erityisrahoitus NSF:n stipendiaateille työskentelyjaksoon Suomessa

Tutkimusympäristö

· Tutkimusinfrastruktuurihaku FIRI 2014


Lisätietoja:

· www.aka.fi > Rahoitus ja ohjeet > Nyt haettavana >Huhtikuun hakuilmoitus 2014

· www.aka.fi > Rahoitus ja ohjeet > Näin haet > Hakemuksen liitteet

· Hakuilmoituksessa mainitut tiedeasiantuntijat ja ohjelmapäälliköt