Suomen yliopistokeskusten työseminaarissa tutustuttiin Pietarin yliopistotoimintoihin

Suomen kuuden yliopistokeskuksen edustajat kokoontuivat 3.-4.6. vuotuiseen työseminaarin, jonka koordinoinnista vastasi tänä vuonna Mikkelin yliopistokeskus.

Kolmipäiväinen seminaari käynnistettiin Helsingissä, jossa Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmssonin tervetulosanojen johdattamina perehdyttiin yliopistolain muutoksen tuomiin vaikutuksiin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelmassa. Panelisteina olivat vararehtori Kimmo Kontula Helsingin yliopistosta, vararehtori Hannu Rantanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja vararehtori Harri Melin Tampereen yliopistosta.

Työseminaarin eräänä tavoitteena oli tutustua Pietarin yliopistojen nykytilanteeseen ja pohtia, mitä mahdollisuuksia Pietarin laaja korkeakoulukenttä tarjoaa eri yliopistokeskuksille. Pietarissa ja Venäjällä yliopistoille on asetettu uusia tavoitteita ja opetukselta edellytetään entistä innovatiivisempia muotoja sekä tutkimuksen tiiviimpää linkittymistä yhteiskuntaan ja talouteen. Pietarissa toimii tällä hetkellä yli 70 yliopistoa tai korkeakoulua, joista yli 40 on yksityisiä. Joka kymmenes Pietarissa asuva on opiskelija ja korkeakoulut työllistävät 165 000 henkilöä.

- Kansainvälistyminen ja innovaatiot ovat keskeisiä ja tiedekaupungin kehittämiseen on investoitu paljon, kertoo Juri Snisarenko, Pietarin kansainvälisten tieteellisten, teknillisten ja koulutuksellisten ohjelmien koordinointikeskuksen päällikkö.

Pietarin Suomi-talossa vierailua isännöi Juha Stenholm, joka toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Pietarin-toimiston päällikkönä. Toimisto tarjoaa monipuolisia koulutus-, tutkimus- ja verkostoitumispalveluita sekä suomalaisille että venäläisille toimijoille.

Pietarin vierailun lisäksi työseminaarissa keskityttiin case-esimerkein kansainvälisten verkostojen rakentamiseen, vaihto-ohjelmiin ja opiskelijavaihtoon sekä kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin. Aikuisopiskelijoiden kansainvälistyminen, työelämäläheinen koulutus osana yliopisto-opintoja ja yhteistyö yliopistojen kanssa sekä monipuoliset valintaväylät ja sujuvat opintopolut olivat teemoja, joiden kautta sai kattavan kuvan niistä muodoista ja tavoista, joita eri yliopistokeskuksissa käytetään ja toteutetaan. Työseminaari antoi myös hyvän mahdollisuuden verkottumiseen ja kokemusten vaihtoon yliopistokeskusten henkilöstön välillä.

Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö järjestää lokakuussa yliopistokeskusten yhteisen valtakunnallisen seminaarin, joka pidetään Mikkelissä.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, matti.malinen(at)muc.fi, puh. 050 496 8981
Päällikkö Juha Stenholm, Aalto-yliopiston Pietarin toimisto, juha.stenholm(at)aalto.fi, +358 50 597 1078
Johtaja Harri Peltoniemi, Porin yliopistokeskus, harri.peltoniemi(at)ucpori.fi, puh 044 701 1118