Suomen ylioppilaskuntien liiton uusi puheenjohtaja on Piia Kuosmanen

Suomen ylioppilaskuntien liiton uusi puheenjohtaja on Piia KuosmanenKaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous on valinnut hallituksen vuodelle 2013. Puheenjohtajaksi valittiin...

Suomen ylioppilaskuntien liiton uusi puheenjohtaja on Piia Kuosmanen

Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous on valinnut hallituksen vuodelle 2013. Puheenjohtajaksi valittiin tekniikan kandidaatti Piia Kuosmanen, 29, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta.

Liittokokous valitsi puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuusi jäsentä:

Jari Järvenpää (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy)

Hilkka Kemppi (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY)

Mari Kröger (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY)

Petra Peltonen (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY)

Marko Rosenholm (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY)

Pirre Seppänen (Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta / Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY)

Uusi puheenjohtaja Piia Kuosmanen haluaa korostaa korkeakoulutuksen ja sivistyksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomalaisen korkeakoulutuksen saavutettavuus, tasa-arvoisuus ja laatu ovat Kuosmasen mielestä elintärkeitä kivijalkoja tulevaisuuden rakentamiselle.

Vuonna 2014 SYL tulee toimimaan jämäkkänä opiskelijoiden ja sivistyksen puolestapuhujana, joka rakentaa parempaa huomista koko yhteiskunnalle. Sukupolvien välinen yhdenvertaisuus tulee olemaan iso aihe tulevissa vaaleissa ja SYL:n tulee olla mukana luomassa kestäviä ratkaisuja niin nuorten kuin vanhempien sukupolvien kannalta. Tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kaikkien legoja”, Piia Kuosmanen sanoo.

SYL:n liittokokous kokoontui Espoon Korpilammella pe–la 29.–30. marraskuuta . Kokouksessa päätettiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Ensi vuoden toiminnan painopisteiksi sen mukaan nousevat vaikuttaminen europarlamenttivaaleissa sekä valmistautuminen jo vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.

Liittokokous päätti asettua ajamaan sosiaaliturvan uudistamista tavalla, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on perustulo. Aiheesta julkaisemassaan kannanotossa liittokokous muistuttaa, että nykyinen yli sadasta etuudesta koostuva sosiaaliturvajärjestelmä on liian monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. SYL haluaa olla mukana rakentamassa selkeämpää sosiaaliturvajärjestelmää, joka kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti ja turvaa kaikille perustoimeentulon. Perustulo tekisi toimeentulosta ennakoitavaa ja kannustaisi työntekoon, kun työnteon seuraus ei olisi tukien menetys tai työtulon kohtuuton verotus. Ensimmäisiä oikeansuuntaisia askelia olisivat kaikkien sosiaaliturvan muotojen muuttaminen yksilökohtaisiksi sekä sosiaaliturvan tulorajojen yhdenmukaistaminen.

Lisäksi liittokokous päätti, että SYL eroaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) jäsenyydestä 1.1.2015 alkaen. Vuoden 2014 aikana ylioppilaskunnat käyvät sisäisen keskustelun siitä, haluavatko ne jatkaa OLL:n jäseninä itse vuoden 2015 alusta.

Liittokokouskannanotto ovat luettavissa myös SYL:n verkkosivuilta:


Sosiaalisessa mediassa (facebook.com/SYL.FIN ja twitter.com/SYL_FIN) SYL:n liittokokouksesta on runsaasti päivityksiä aihetunnuksella #SYLliittari.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Marina Lampinen, p. 044 906 5007
pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229

SYL:n puheenjohtaja 2014:
Piia Kuosmanen, p. 050 520 9420

SYL:n hallituksen jäsenet 2014:
Jari Järvenpää (Tamy), p. 050 361 2845
Hilkka Kemppi (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY), p. 0400 181 115
Mari Kröger (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY), p. 045 137 1964
Petra Peltonen (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY), p. 050 371 3920
Marko Rosenholm (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY), p. 050 595 0329
Pirre Seppänen (Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhakunta / Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY), p. 040 705 0123

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN
www.twitter.com/SYL_FIN