SYL hakee koulutuspoliittista sihteeriä - hakuaika päättyy 5.2.

SYL hakee koulutuspoliittista sihteeriä - hakuaika päättyy 5.2.Hakuilmoitus 24.1.2013 Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry hakee palvelukseensa koulutuspoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista 18.2.2013 alkaen, noin neljän kuukauden...
Hakuilmoitus 24.1.2013

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry hakee palvelukseensa
koulutuspoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista 18.2.2013 alkaen, noin
neljän kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen 7.6.2013 asti.

Koulutuspoliittisen sihteerin pääasiallisiin tehtäviin kuuluu erityisesti
vastata koulutuspoliittisten asioiden (mm. opetuksen laatu ja
laadunvarmistus, oikeusturva, osaaminen ja työllisyys) valmistelusta ja
esittelystä liiton hallitukselle sekä liiton edustaminen ja yhteydenpito
liiton jäsenjärjestöihin tehtävän toimialan kuuluvissa asioissa. Tehtävä on
itsenäinen asiantuntijatyö, joka sisältää poliittista vaikuttamista,
järjestösuhteiden ylläpitoa, asioiden taustavalmistelua ja toteuttamista
sekä laajakantoista perehtymistä monimutkaisiin asiakokonaisuuksiin.

Valittavalta henkilöltä edellytetään korkeakouluopintoja, suomalaisen ja
eurooppalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta, perehtyneisyyttä
korkeakoulutuksen ajankohtaisiin muutoksiin, hyvää suomen ja englannin
kielen taitoa, hyviä kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja sekä
valmiutta oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Ruotsin kielen hyvä
hallinta sekä kokemus järjestötoiminnasta ja ylioppilaskuntakentästä
katsotaan eduksi tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa.

SYL tarjoaa työntekijälle nuorekkaan työympäristön, erittäin hyvät
työsuhteen edut sekä mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan
tehtävänkuvan. Toimesta maksetaan palkkaluokan SYL 4 (2393 €/kk) mukaista
palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen. Hallitukselle osoitetut
kirjalliset hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon
sähköpostitse osoitteeseen hakemukset(at)syl.fi ti 5.2.2013 klo 16.00 mennessä.
Haastattelut järjestetään pe 8.2. Helsingissä.

Tehtävään sovelletaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia
mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia sekä mies- että
naispuolisia hakijoita.


Lisätietoja:
Pääsihteeri Matti Parpala, matti.parpala(at)syl.fi, p. 041 515 2225

Koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson, suvi.eriksson(at)syl.fi, p. 041
515 2231

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki

facebook.com/SYL.FIN

twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen
ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden
edunvalvonta- ja palvelujärjestö.