SYL tiedote: Koulutusviennin visioryhmä ideoimaan koulutusviennin uusia avauksia

SYL tiedote: Koulutusviennin visioryhmä ideoimaan koulutusviennin uusia avauksiaTiedote 26.8.2013 Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry raikastavat keskustelua koulutusviennistä. Liitot...

SYL tiedote: Koulutusviennin visioryhmä ideoimaan koulutusviennin uusia avauksia

Tiedote 26.8.2013

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry raikastavat keskustelua koulutusviennistä. Liitot asettivat 26.8. visioryhmän ideoimaan uusia ja innovatiivisia ajatuksia koulutusviennin uusista tuotteista ja työkaluista sekä eettisistä periaatteista. Ryhmän tehtävänä on tuottaa uusia näkemyksiä koulutusviennistä ja miettiä avauksia, jotka edesauttavat suomalaisen koulutuksen ja suomalaisten koulutustuotteiden mainetta maailmalla.

Koulutusviennin ympärillä käyty keskustelu on viime aikoina ollut ummehtunutta ja vanhanaikaista. Oikein toteutettuna koulutusvienti on mahdollisuus edistää globaalia kestävää kehitystä ja Suomen asemaa koulutuksen kärkimaana. Viennin edistämisen kautta voidaan myös vahvistaa korkeakoulujen kansainvälistymistä, tukea oppimisympäristöjen ja teknologioiden kehitystä sekä edistää työllistymistä.

“Mitä luovuutta ja innovatiivisuutta se semmoinen on, että kopioidaan muista maista jo aikansa eläneitä politiikkoja? Onko tämä tosiaankin se koulutuksen mahtimaa, jota maailmalla niin arvostetaan?” puuskahtaa SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen.

“Koulutusvientikeskustelu kaipaa nyt kipeästi aitoja uusia ajatuksia, ja täältä niitä nyt pesee!” räväyttää SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen.

Koulutusviennin visioryhmän muodostavat Voitto Kangas, Juuso Leivonen, Taina Moisander ja Laura Vanhanen. Visioryhmä hyödyntää työssään kokemuksia koulutusviennistä Suomesta ja muualta maailmasta, sekä kuulee ja konsultoi laajasti eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Työryhmän on määrä toimittaa mietintönsä liitoille 15.11. mennessä.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Marina Lampinen, SYL, p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi(at)syl.fi
puheenjohtaja Mikko Valtonen, SAMOK, p. 050 389 1000 etunimi.sukunimi(at)samok.fi

koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, SYL, p. 041 515 2230, etunimi.sukunimi(at)syl.fi
asiantuntija (kansainväliset asiat) Pauliina Savola, 050 389 1012, etunimi.sukunimi(at)samok.fi

Taustaa:
Koulutusvienti laajassa merkityksessään on koulutuksen, koulutusteknologian, oppimisympäristöjen, opetussuunnitelmien, oppilas- ja opiskelijahuollon tukipalvelumallien, organisointi- ja hallintomallien, koulutusinfrastruktuurin ynnä muiden koulutusinnovaatioiden ja -käytäntöjen tuotteistamista, kaupallistamista ja vientiä ulkomaille. Valtioneuvosto päätti Suomen koulututusviennin strategisista linjauksista keväällä 2010, ja opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 15.8.2013 selvitysryhmän laatimaan toimenpideohjelmaa koulutusviennin edellytysten parantamiseksi.

Visioryhmän jäsenet:
Voitto Kangas opiskelee Aalto-yliopistossa johtamista ja on toiminut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana vuonna 2012.

Juuso Leivonen, KTM, on Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry:n pääsihteeri, ja hänellä on pitkä kokemus korkeakoulupolitiikasta sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Taina Moisander opiskelee sosionomiksi Metropoliassa, ja hän on toiminut vuosina 2012-2013 European Students’ Unionin (ESU) varapuheenjohtajana ja aikaisemmin mm. SAMOK:in hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavana.

Laura Vanhanen, KM, on perehtynyt opinnoissaan ja järjestötyössä korkeakoulupolitiikan globaaleihin muutoksiin: koulutusviennin sekä kehitysyhteistyön problematiikkaan, ja hän työskentelee eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan avustajana.
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.