Tamperelaiset korkeakoulut jatkavat uudenlaisen yliopiston rakentamista Tampereelle

(Tampereen teknillisen yliopiston tiedote 25.5.2015)Tampereelle halutaan luoda uusi, monialainen kansainvälisen tason yliopisto, joka vastaa tutkimuksen ja opetuksen keinoin yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja työelämän tarpeisiin.Tavoitteena on luoda...

(Tampereen teknillisen yliopiston tiedote 25.5.2015)

Tampereelle halutaan luoda uusi, monialainen kansainvälisen tason yliopisto, joka vastaa tutkimuksen ja opetuksen keinoin yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja työelämän tarpeisiin.

Tavoitteena on luoda innostava ja globaalisti vetovoimainen yliopisto, joka perustuu korkeaan tieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Uudessa yliopistossa kohtaisivat ainutlaatuisella tavalla tekniikan, terveyden, yhteiskunnan sekä talouden ja johtamisen tutkimus ja koko tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ketju.

Koulutuksessa uusi yliopisto tarjoaisi monipuoliset mahdollisuudet sekä teoreettisiin että työelämälähtöisiin opintopolkuihin, jotka vastaavat tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeisiin. Yliopistolla olisi yksi, kaiken tutkintokoulutuksen yhdistävä koulutusrakenne ja oikeus sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkintojen myöntämiseen.

Aikataulu riippuu lainsäädännöstä ja taloudellisista resursseista

Uuteen yliopistoon tähtäävä yhteistyöprosessi käynnistyi keväällä 2014, kun tamperelaiset korkeakoulut kutsuivat vuorineuvos Stig Gustavsonin selvittämään, millä alueilla korkeakoulut voisivat saavuttaa kansainvälisesti johtavan aseman ja mitä uudistuksia tähän tarvittaisiin. 

Gustavsonin selvityksen pohjalta korkeakoulujen hallitukset nimittivät syksyllä 2014 vararehtoreista koostuvan työryhmän tuottamaan toukokuuhun 2015 mennessä ehdotuksen uudenlaisen korkeakouluyhteisön tieteellisestä profiilista, tutkintorakenteesta ja toimintamallista sekä toimenpiteistä hankkeen toteuttamiseksi. Vararehtorityöryhmään ovat kuuluneet vararehtorit Mika Hannula (Tampereen teknillinen yliopisto), Harri Melin (Tampereen yliopisto) ja Mikko Naukkarinen (Tampereen ammattikorkeakoulu). Kaikkiaan valmistelutyöhön on osallistunut noin 200 korkeakoulujen työntekijää ja opiskelijaa eri osa-alueiden valmisteluryhmissä ja keskustelutilaisuuksissa.

Kolmen korkeakoulun hallitukset päättivät kokouksissaan maanantaina vararehtorityöryhmän raportin pohjalta jatkaa Tampere3-työnimen saanutta yhteistyöprosessia tavoitteena korkeakoulut korvaava uudenlainen yliopisto. Yhteistyön tiivistäminen käynnistyy välittömästi hankkeilla, jotka joka tapauksessa tukevat korkeakoulujen toiminnan kehittämistä ja edesauttavat uuden yliopiston perustamista.

Prosessi etenee lainsäädännöllisten muutosten ja saatavien taloudellisten resurssien mahdollistamalla aikataululla. Vararehtorityöryhmän arvion mukaan realistinen uuden yliopiston aloitusajankohta on aikaisintaan vuonna 2019 edellyttäen, että tarvittavat muutokset lainsäädännössä toteutuvat vuoden 2016 aikana.

Korkeakoulujen hallitusten puheenjohtajat ovat tyytyväisiä siihen, että kolmella korkeakoululla on selkeä yhteinen tavoite.

- Tampereella on nyt suuri mahdollisuus luoda uutta ja ainutlaatuista korkeakoulupolitiikkaa. Tarjoamalla alustan uudenlaiselle opiskelulle ja tutkimustoiminnalle voisimme olla kansainvälisesti merkittävä yliopisto, jossa työelämälähtöisyys ja huippututkimus on yhdistetty. Jatkotyötä tehdään herkällä korvalla kuullen henkilöstön, opiskelijoiden sekä sidosryhmien tarpeita, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Matti Höyssä.

- Tekniikka, terveys, yhteiskunta, talous ja johtaminen kohtaisivat uudessa  yliopistossa aivan ainutlaatuisella tavalla palvellen tutkimusta, koulusta  ja työelämän tarpeita. On hienoa, että kolme korkeakoulua on löytänyt yhteisen tavoitteen, jota kohti työtä on hyvä jatkaa, toteaa Tampereen teknillisen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä.

- Tamperelaisilla korkeakouluilla on nyt yhteinen päämäärä. Matkamme on vasta alussa, mutta tämä on koko laajalle yhteisöllemme yhteinen hanke. Avain menestykseen on kaikkien ryhmien aktiivinen mukanaolo sekä monien avoimien asioiden selvittelyssä että uudessa yliopistossa, sanoo Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kai Öistämö.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu:
hallituksen puheenjohtaja Matti Höyssä, 0400 625 972, matti.hoyssa@pp.inet.fi
rehtori Markku Lahtinen, 050 524 6525, markku.lahtinen@tamk.fi

Tampereen teknillinen yliopisto:
hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä, 040 5583096, tero.ojanpera@visionplus.fi
rehtori Markku Kivikoski, 040 849 0094, markku.kivikoski@tut.fi

Tampereen yliopisto:
hallituksen puheenjohtaja Kai Öistämö, 040 505 6832, koistamo@yahoo.com
rehtori Kaija Holli, 050 395 1199, kaija.holli@uta.fi