Terveisiä maailmalta: Matka kahdessa roolissa

Porin yliopistokeskuksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin konferensseihin. Esittelemme loppuvuoden aikana konferenssimatkojen antia, tunnelmia ja kohtaamisia tutkijoiden itsensä kertomana. Seuraavana kokemuksensa jakaa tutkimuspäällikkö Jari Soini (TTY).

Tässä matkakertomuksessa kuvattu konferenssimatka suuntautui International ICT Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2016) konferenssiin, joka järjestettiin Kroatian Opatijassa 30.5-3.6.2016. TTY Porin laitoksella on perinteitä osallistua tähän laajaan, nyt 10 eri alikonferenssia sisältäneeseen, ICT alan multikonferenssiin. Konferenssi järjestettiin nyt 39. kerran ja siihen osallistui tutkijoita, asiantuntijoita sekä teollisuuden edustajia yli 30 maasta.

TTY Porin laitoksella suoritetun tutkimuksen ja sen tulosten esittelyn kyseisessä kansainvälisessä tieteenalan konferenssissa mahdollisti Porin yliopistokeskuksen minulle myöntämä kansainvälisten konferenssien matkakustannusten tuki. Konferenssissa esittämäni tutkimustulokset saavutettiin 2015 päättyneessä tutkimushankkeessa (KiiauData) ja täten minulle myönnetty matkustuksen tuki mahdollisti tulosten esittelyn myös hankerahoituksen päätyttyä.

Oma esitykseni sisältyi MIPRO 2016 alikonferenssiin ”Computers in Technical Systems (CTS)”, jossa esittelin laatimamme tutkimusartikkelin “Portable Sensor System for Reliable Condition Measurement”. Kuten aina kansainvälisissä konferensseissa, esitykseni alussa esittelen sekä yliopistokeskuksemme että TTY Porin laitoksen lyhyesti. Olen havainnut yliopistokeskuskonseptin herättävän yleisössä mielenkiintoa ja olevan varsin ”tuntematon” yliopistotoiminnan ilmentymä ulkomailla.

Varsinainen tutkimusaiheeseeni liittyvä esitys käsitteli TTY Porin laitoksella kehitettyä, liikuteltavaa olosuhdemuutoksia mittaavaa sensorijärjestelmää. Järjestelmän toiminnallisuutta ja siinä hyödynnettyä teknologiaa kuvaavan julkaisun laatijoina olivat lisäkseni TTY Porin laitoksen tutkijat Pekka Sillberg ja Petri Rantanen, sekä lisäksi satakuntalaista (pk)yritysnäkökulmaa edustava Jussi Nummela (Riffid Oy). Kyseisen sensorijärjestelmän määrittely ja kehitystyö, sekä myös pilotointi aidossa toimintaympäristössä, toteutettiin yhteistyössä tutkimushankkeeseen osallistuneen Porin kaupungin kanssa. Konferenssissa esitelty sensorijärjestelmä on käytössä Porin peruskorjatulla (2013-2014) pääterveysasemalla, jossa uudistettuihin potilaskerroksiin on asennettuna 32 kappaletta liikuteltavia, sisäolosuhteiden muutoksia mittaavia, sensoreita. Järjestelmä ja sen toteutusteknologia herättivät konferenssiyleisössä kiinnostusta ja sainkin esityksen jälkeen vastata moniin kysymyksiin järjestelmän toteutukseen ja sen toimintaan liittyen.

Konferenssin aikana tapasin tutkijakollegoita mm. Kroatiasta, Serbiasta, Sloveniasta, Italiasta ja Virosta. Käytyjen keskustelujen ja verkostoitumisen ehkä konkreettisin tulos näin jälkikäteen tarkastellen oli väitöstyön esitarkastajan/vastaväittäjän (Assistant Professor Jaak Henno, Tallinn University of Technology) ”löytäminen” omassa tutkimusryhmässäni väitöskirjaa parhaillaan viimeistelevälle tutkijalle. Kyseinen väitöskirja on nyt edennyt esitarkastusprosessiin ja itse väitöstilaisuus konkretisoituu TTY Porin laitoksella alkuvuonna 2017.

Toimin konferenssissa myös tutkimusjulkaisujen vertaisarvioijan roolissa (peer reviewer). Konferenssijärjestäjät ottivat minuun yhteyttä ja tiedustelivat mahdollisuuttani toimia konferenssiin toimitettujen, tieteenalaani liittyvien, tutkimusjulkaisujen arvioijan roolissa, johon pyyntöön vastasin myöntävästi. Tehtävä on yksi tieteellisen työn peruslähtökohdista,
ja vakiintunut osa tieteellistä julkaisutoimintaa heijastaen tieteelle ominaista itsekriittisyyttä ja itsekorjautuvuutta, sekä pyrkimystä laadun parantamiseen ja ylläpitämiseen tieteellisessä tutkimuksessa. Arvioijan työ parantaa ja kehittää myös arvioijan omaa ammattitaitoa tutkimustulosten julkaisemisen näkökulmasta. Suosittelen lämpimästi.

Kokonaisuutenaan konferenssimatka oli varsin onnistunut ja antoisa. Vanhojen, sekä myös uusien kollegoiden tapaamiset, mielenkiintoiset esitykset, viralliset ja myös epäformaalit keskustelut konferenssin aikana, sekä ennen kaikkea Opatijan lumoava atmosfääri jättivät paljon hyviä muistoja allekirjoittaneelle.

Jari Soini, tutkimuspäällikkö, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos