Terveisiä maailmalta: Tapaksia ja tapaamisia Espanjassa

Porin yliopistokeskuksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin konferensseihin. Esittelemme loppuvuoden aikana konferenssimatkojen antia, tunnelmia ja kohtaamisia tutkijoiden itsensä kertomana. Seuraavana ääneen pääsee yliopistonlehtori...

Porin yliopistokeskuksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin konferensseihin. Esittelemme loppuvuoden aikana konferenssimatkojen antia, tunnelmia ja kohtaamisia tutkijoiden itsensä kertomana. Seuraavana ääneen pääsee yliopistonlehtori Tuija Eronen (TaY).

Tapaksia ja tapaamisia Espanjassa

Vuoden aikaan nähden kylmä ja erittäin sateinen Oviedon kaupunki Pohjois-Espanjassa isännöi 13.–18.9. 2016 kansainvälistä XIV EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) konferenssia, josta on tullut yksi tärkeimmistä kohtaamispaikoista lastensuojelun tutkijoille ja politiikan tekijöille eri maista.  Suomesta konferenssiin osallistui tutkijoita Tampereen ja Helsingin yliopistoista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Lastensuojelun keskusliitosta.

Teemoina olivat lasten laitoshoidon kuntouttavat ja terapeuttiset työskentelymuodot, päätöksenteko lastensuojelussa, siirtymät sijaishuollosta aikuisuuteen, maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus, sijaishuollon menneisyys tutkimusten merkitykset nykyisten käytäntöjen uudistajina ja laajasti lasten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat.

Esityksiä minuuttiaikataululla toimivissa alaseminaareissa oli liiankin paljon.  Alaseminaareissa keskustelu jäi varsin vähäiseksi. Sen sijaan tauoilla ja tapaksia napostellessa keskustelu kävi vilkkaana.  Pääsin esittelemään tutkimustamme, jota teen yhdessä yliopistonlehtori Riitta Laakson kanssa, kanadalaiselle lastensuojelun laitostutkimuksen uranuurtajalle professori James Anglinille.  Löysimme monia kiinnostavia yhtymäkohtia sekä tutkimusintresseistämme että ammatillisista poluistamme. Olemme molemmat kiinnostuneita laadullisen tutkimuksen tekemisestä lähellä ihmisiä. Jaoimme kiinnostuksemme juuri laitoksissa tehtävän arkisen työn tutkimukselliseen jäsentämiseen. Olimme molemmat tehneet työuran lastensuojelussa ja laitosjohtajina ennen väitöstyöhön ryhtymistä. Pohdimme mahdollisuuksia lastensuojelun tutkijatapaamisen järjestämiseen keväälle 2017, kun EUSAF:in hallituksen kokous järjestetään Tampereella. Lopuksi sain yllätyksekseni halauksen ja poskisuudelmat. 

Innostavin lapsilähtöisten tutkimusmenetelmien soveltaminen liittyi australialaiseen lasten turvallisuuteen liittyvään tutkimukseen. Tästä lapsia osallistavasta tutkimuksesta kertoi Tim Moore. Tutkimuksessa oli yhdessä eri-ikäisten ja erilaisissa laitoksissa (päiväkodissa, koulussa ja sijaishuollossa) olevien lasten kanssa lähdetty selvittämään millaisista asioista turvallisuus koostuu lasten kokemana.  Lasten jäsennysten perusteella oli tehty lapsille ja nuorille suunnattu pelillistetty kysely, jossa lapset saivat halutessaan käyttää kyselyyn vastatessaan avataria tai kuunnella kysymykset, jotka luettiin pelissä ääneen.  Kyselyn tuloksia on käytetty lasten arkisissa ympäristöissä turvallisuuden lisäämiseksi.  Niistä on myös koottu laajaa tilastollista aineistoa vertailevaa jatkotutkimusta varten. Tästä tutkimuksesta innostuin itse eniten, koska lasten tieto oli otettu vakavasti ja pohdittu mikä auttaa lapsia vastaamaan ja saamaan äänensä kuuluville.  Suuri oivallukseni on, että lastensuojeluntutkimus, lasten osallisuus ja pelillistäminen voidaan liittää toisiinsa.

Tuija Eronen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopiston Porin yksikkö

tervesiä maailmalta eronen