TTY Porin laitoksesta TTY Pori

TTY:n rakenneuudistuksen myötä laitokset poistuvat organisaatiorakenteesta talousvastuullisina yksikköinä; Porissa tämä tarkoittaa, että täällä toimivat tutkimusryhmät, jotka vastaavat myös kukin oman aihepiirin opetuksesta, siirtyvät hallinnollisesti...

TTY:n rakenneuudistuksen myötä laitokset poistuvat organisaatiorakenteesta talousvastuullisina yksikköinä; Porissa tämä tarkoittaa, että täällä toimivat tutkimusryhmät, jotka vastaavat myös kukin oman aihepiirin opetuksesta, siirtyvät hallinnollisesti pääkampuksen eri yksiköiden yhteyteen. Tällaisina yksikköinä Porin osalta ovat pääkampuksen Tietotekniikan, Tuotantotalouden ja tietojohtamisen sekä Signaalinkäsittelyn laboratoriot. Tosin asioita, jotka liittyvät Porin kampuksen toimintaympäristöön, siitä viestimiseen sekä alueelliseen näkyvyyteen hoidetaan edelleen yhdessä.

Organisaatiorakenteen muutoksista huolimatta jokapäiväinen opetus- ja tutkimustyö jatkuu entiseen tapaan. Yli puolet TTY:n Porin toiminnan rahoituksesta tulee tutkimus- ja kehittämishankkeista, joten uusien hankkeiden hakeminen ja saaminen on elintärkeä osa toimintaa. Tässä ollaan vuonna 2016 onnistuttu hyvin; TTY:n henkilöstömäärä ja toiminnan volyymi Porissa ovat pysyneet kutakuinkin entisellä tasollaan. Vuoden loppupuolella yksikössä ovat aloittaneet Ohjelmistoliiketoiminnan Assistant Professor (tenure track) Sami Hyrynsalmi sekä Pelillistämisen Associate Professor (tenure track) Juho Hamari. Pelillistämisen professuuri on yhteinen Turun yliopiston kanssa ja se on perustettu lahjoitusvaroin. Myös kansainvälisen opiskelijavaihdon saralla on otettu uusia askeleita; Pariisissa ja Lavalissa toimivan ESIEA-yliopiston kanssa on solmittu sopimus 15 vaihto-opiskelijan ryhmästä kevätkaudeksi 2017.


Tarmo Lipping, Porin laitoksen johtaja

Porin laitoksen johtaja Tarmo Lipping myös jatkaa TTY Porin toiminnan yhteyshenkilönä vuodenvaihteen jälkeen.