TTY:n Porin laitokselle 2 miljoonaa euroa tutkimushankkeisiin

TTY:n Porin laitokselle 2 miljoonaa euroa tutkimushankkeisiinTampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella alkaa vuoden 2014 alussa kaksi uutta tutkimushanketta, Suomen Akatemian rahoittama Fyysisesti aktivoivien peliympäristöjen tehokkuus...

TTY:n Porin laitokselle 2 miljoonaa euroa tutkimushankkeisiin

Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella alkaa vuoden 2014 alussa kaksi uutta tutkimushanketta, Suomen Akatemian rahoittama Fyysisesti aktivoivien peliympäristöjen tehokkuus oppimisessa ja Tekes-rahoituksella toteutettava FIMECC:n REBUS-ohjelma Uudet liiketoimintakäytänteet verkostoissa.

Dosentti Kristian Kiilin johtaman Fyysisesti aktivoivien peliympäristöjen tehokkuus oppimisessa -hankkeen tavoitteena on selvittää kuinka tehokkaita oppimismenetelmiä pelien tekeminen ja pelien pelaaminen ovat. Hankkeessa selvitetään liikunnallisten käyttöliittymäratkaisujen merkitystä oppimiselle ja tapoja arvioida pelaajien oppimista automaattisesti. Hankkeessa kehitetään uusia tutkimus- ja arviointimenetelmiä, jotta voidaan selvittää minkälaiset pelielementit edesauttavat oppimista ja miksi. Hanke rahoitetaan Suomen Akatemian ohjelmasta Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS). Rahoitusta hankkeelle osoitettiin 920 000 € ja se kestää neljä vuotta.

Professori Rainer Breiten vetämän tutkimusryhmän uusi tutkimushanke on Uudet liiketoimintakäytänteet verkostoissa. Ohjelmassa kehitetään uusia liiketoimintamalleja verkostossa toimiville yrityksille ja verkostotutkimusta tekeville tutkijoille. Toimintamallien kehittäminen kohdentuu erityisesti verkoston johtamis- ja tutkimusmalleihin. Tavoitteena on tehdä kansainvälisiä läpimurtoja verkostotutkimuksen alueelta sekä luoda yrityksille menetelmiä hallita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja lokaali ja globaali näkemystä hyödyntäen. Ohjelma on kestoltaan viisi vuotta ja siihen osallistuu 22 yritystä sekä seitsemän tutkimuslaitosta. Ohjelman kokonaisbudjetin suuruus on noin 42 milj. euroa ja TTY:n Porin laitoksen kokonaisbudjetin suuruus on noin 1,2 M €. Ohjelma on osana Tekesin rahoittamia SHOK-ohjelmia ja sitä hallinnoi FIMECC.