TTY:n vastine Pointer ry:n tiedekirjasto-kannanottoon

TTY:n vastine Pointer ry:n tiedekirjasto-kannanottoonVASTINE 3.11.2014 Vastine Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kannanottoon ja huoleen Porin tiedekirjaston palveluiden tulevaisuudesta: Tampereen teknillisen yliopiston yliopistopalveluissa on...

TTY:n vastine Pointer ry:n tiedekirjasto-kannanottoon

VASTINE
3.11.2014


Vastine Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kannanottoon ja huoleen Porin tiedekirjaston palveluiden tulevaisuudesta:
 
Tampereen teknillisen yliopiston yliopistopalveluissa on käynnissä kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on yhtenäinen ja palvelulähtöinen yliopistopalvelu sekä sujuvat tukipalvelut läpi yliopiston. Kehittäminen pohjaa viime vuonna toteutetun yliopistopalvelujen itsearvioinnin havaintoihin ja asiakaspalautteisiin. Kehittämistä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu rehtori, vararehtorit, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja sekä asiantuntijoita tilanteen mukaan.

Porin tiedekirjasto on osa TTYn kirjastoa ja siten myös osa TTYn yliopistopalveluita. Kirjaston palveluiden kehittämisen lähtökohtana on ollut tarve vastata paremmin toimintaympäristön muutoksiin ja taloudellisiin reunaehtoihin ja myös kirjaston muuttuneisiin tehtäviin ja palveluihin. Kirjaston uudella organisaatiorakenteella ja sisäisellä työnjaolla tuetaan jatkossakin opetusta ja tutkimusta, mutta työtehtävämme ovat entistä enemmän asiantuntijatehtäviä keskittyen tietoaineistojen hankkimiseen ja käyttöön saattamiseen, tiedonhankinnan opetukseen ja koulutukseen sekä julkaisutoiminnan tukemiseen ja analysointiin. Jatkossakin Porissa on tarjolla samat palvelut, mutta kuitenkin pienemmillä paikallisilla resursseilla. Osa palveluista esim. opiskelijoiden mainitsema kaukopalvelu, hoidetaan keskitetyn palvelun kautta Hervannasta.

TTYn kirjasto haluaa jatkossakin tukea Porin yliopistokeskuksen opetusta ja tutkimusta, mutta maailma muuttuu ja kirjaston on myös muututtava. Porin tiedekirjaston toimintaympäristö on myös muuttumassa. Lähiaikoina Aalto-yliopiston tutkinto-opetus Porin yliopistokeskuksessa päättyy. Tämä vaikuttaa myös osaltaan tiedekirjaston toimintaan ja rahoitukseen. Kaikilla näillä toimenpiteillä, työprosessien keskittämisellä sekä henkilöstömuutoksilla pyritään ennakoimaan myös tulevaisuutta.

Riitta Lähdemäki
Kirjastonjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
riitta.lahdemaki(at)tut.fi