TTY:n Porin yksikölle kaksi uutta EAKR-hanketta

Satakuntaliiton maakuntahallitus teki tänään kokouksessaan kohdentamispäätökset seitsemälle EAKR-hankkeelle.  Autonominen robottiekosysteemi -hankkeessa rakennetaan autonominen robottiekosysteemi, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva...

Satakuntaliiton maakuntahallitus teki tänään kokouksessaan kohdentamispäätökset seitsemälle EAKR-hankkeelle.
 
Autonominen robottiekosysteemi -hankkeessa rakennetaan autonominen robottiekosysteemi, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva robotiikkaratkaisu ja jossa hyödynnetään OpenCRP-ympäristöä. Toteuttaja on TTY-säätiö ja myöntösumma 153 669 €.
 
Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä (ICT4LC) -hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan menetelmiä, joilla satakuntalaiset yritykset voivat itsearvioida käyttämänsä ICT:n
energiatehokkuutta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Toteuttaja on TTY-säätiö ja myöntösumma 154 692 €.

Visio- ja teknologiajalostamo (VTR) -hanke yhdistää tulevaisuuden uudistuksiin tähtäävien teknologia-alueiden osaamiset ja verkostot, tarjota tarvittavat työkalut ja osaamista sekä edistää entistä kokonaisvaltaisemmin yritysten liiketoiminnan uudistamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja myöntösumma 128 048 €.
 
SOTE-yritysten palveluverkostoselvitys -hankkeessa syntyy palveluverkostoselvitys satakuntalaisten sote-alan PK-yritysten hyödynnettäväksi liittyen maakunta- ja soteuudistukseen. Toteuttaja on
Prizztech Oy ja myöntösumma 17 523 €.
 
Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen -hanke tukee Satakunnan elintarviketuotannon kehittymistä kokoamalla satakuntalainen koulutus-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen yhteen ja tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä. Päätoteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajia ovat Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr., Prizztech Oy ja Satafood kehittämisyhdistys ry. Myöntösumma on 59 500 €
 
Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa: SataMari -hanke pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa energiatehokkaissa ratkaisuissa niin tuote- kuin palvelukonsepteissa. Toiminta perustuu Living Lab-toimintatapaan, jossa Raumalla sijaitsevat SeaSide Industry Park ja Rauman satama toimivat pilotointialustoina. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja myöntösumma 159 787 €.
 
Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan -hanke edistää ja valmistelee Satakuntaan seuraaviin uusiutuvan energian tuotanto- tai investointitukihakuihin sopivia investointeja, jotta Satakunnan uusituvan energian tuotanto kasvaa. Toteuttaja on Prizztech Oy ja myöntösumma 159 612 €.
 


Lisätiedot:
Vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, puhelin 050 350 1505
Vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen, puhelin 044 711 4385