Turun yliopisto menestyi Suomen Akatemian Digitaaliset ihmistieteet -rahoitushaussa

Turun yliopiston uutinen 4.11.2015Suomen Akatemia myönsi 3. marraskuuta rahoitusta Digitaaliset ihmistieteet -ohjelmassa yhteensä 5 miljoonaa euroa, josta lähes 1,4 miljoonaa euroa myönnettiin Turun yliopistoon.Digitaaliset ihmistieteet -...

Turun yliopiston uutinen 4.11.2015

Suomen Akatemia myönsi 3. marraskuuta rahoitusta Digitaaliset ihmistieteet -ohjelmassa yhteensä 5 miljoonaa euroa, josta lähes 1,4 miljoonaa euroa myönnettiin Turun yliopistoon.

Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelman alueeseen kuuluvat erilaiset uudet menetelmät ja tekniikat, joissa digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä.

Akatemiaohjelman rahoitus myönnettiin kaudelle 1.1.2016–31.12.2018

Turun yliopistossa rahoitusta sai kolme eri hanketta, joista yhdessä on mukana Porin yliopistokeskusessa toimiva digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen. Hänelle myönnettiin 264 621 euroa tutkimushankkeeseen "Kansakunnan mielenliikkeet – Sosiaalisten, emotionaalisten ja nationalististen liikehdintöjen tunnistaminen sosiaalisesta mediasta”.

Lue lisää