Turun yliopisto vakinaisti sopimuksensa Porin yliopistokeskuksen kanssa

Porin kaupungin tiedote 10.9.2015. Porin kaupunginjohtajan ja Turun yliopiston rehtorin välisissä neuvotteluissa on sovittu, että Porin kaupungin ja Turun yliopiston väliset neljä sopimusta yhdistetään yhdeksi uudeksi sopimukseksi.

Tähän asti sopimukset ovat olleet määräaikaisia.

- Tämä signaloi molemmille osapuolille sitä, että haluamme kehittää toimintaa pitkäjänteisesti, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Uudessa sopimuksessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteisvalinnan kautta tapahtuva ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden sisäänotto kasvaa nykyisestä neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen. Porin kaupunki tukee kasvavasta peruskoulutuksesta aiheutuvaa lisäresursointia 200 000 eurolla vuosittain.

Uudessa sopimuksessa myös tradenomien erillisvalinta loppuu nykymuodossaan ja maisteriohjelmia viilataan.

- Haluamme tehostaa opintojen läpäisyä ja myös fokusoida opetusta rajoitetuilla voimavaroilla niin, että saamme entistä laadukkaampaa koulutusta. Maisteriohjelmien läpäisyssä on ollut toivomisen varaa ja koska niitä on ollut nyt useita, se on hajottanut opetusta turhankin paljon, Väänänen sanoo

Porin yliopistokeskuksen kauppatieteiden yksikön johtaja Esa Puolamäki pitää ratkaisua hyvänä.

- Rakenteen muutos on erittäin tärkeä alueen kauppatieteellisen osaamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa sekä Porin kaupungin yleisen vetovoiman ja julkisen kuvan kannalta. Hakijamäärät ovat pysyneet erinomaisella tasolla. Porista valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat myös työllistyneet hyvin.

Taloudellisten toimintaedellytysten varmistamisesta sovittiin Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen ja Porin kaupunginjohtajan Aino-Maija Luukkosen välisissä neuvotteluissa.

- Pori tarvitsee jatkuvasti uutta osaamista ja nuoria. Tällaisina aikoina, kun koulutusta leikataan, on erittäin hienoa, että Turun yliopisto sitoutuu kehittämään Porin yliopistokeskusta, joten satsaus on merkittävä, sanoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Kauppatieteiden lisäksi Turun yliopisto tuottaa Porin yliopistokeskuksessa muun muassa kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman sekä kliinistä koulutusta.