Turun yliopistolle hoitotieteen professuuri Satakuntaan

Turun yliopistolle hoitotieteen professuuri SatakuntaanTurun yliopisto ja Satakunnan sairaanhoitopiiri käynnistävät hoitotieteellisen tutkimuksen ja opetuksen Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiiri rahoittaa parhaillaan haettavana...

Turun yliopistolle hoitotieteen professuuri Satakuntaan

Turun yliopisto ja Satakunnan sairaanhoitopiiri käynnistävät hoitotieteellisen tutkimuksen ja opetuksen Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiiri rahoittaa parhaillaan haettavana olevan osa-aikaisen Turun yliopiston hallinnoiman hoitotieteen professuurin ja tulevaisuudessa myös maisterikoulutusta saatetaan hajauttaa Satakuntaan.

Turun yliopisto ja Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat sopineet hoitotieteellisen tutkimuksen ja opetuksen järjestämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella.

– Tavoitteena on edistää hoitotieteellistä tutkimustyötä sairaanhoitopiirissä, edistää yliopistollisen koulutuksen saaneiden henkilöiden saatavuutta sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittymistä. Perimmäisenä tarkoituksena on edistää satakuntalaisten terveyttä ja hoitoa, Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi sanoo.

Satakunnan sairaanhoitopiiri rahoittaa kolmivuotisen, 50-prosenttisen hoitotieteen professuurin. Parhaillaan haettavana oleva tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitokseen ja fyysisesti Satakunnan sairaanhoitopiiriin.

– Yhteistyön odotetaan synnyttävän tulevaisuudessa satakuntalaisittain tärkeää tutkimusta. Tarkoituksenamme on käynnistää Satakunnan sairaanhoitopiirissä tohtorikoulutusta osana Turun yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelmaa. Myös maisterikoulutusta voidaan tarvittaessa hajauttaa, mikäli Satakunnan alueelta on riittävästi koulutukseen hakeutujia, Leino-Kilpi sanoo.

Turun yliopiston hoitotieteellinen tutkimus on osa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin kattavan Tyksin erityisvastuualueen eli Tyks-Ervan tutkimustoimintaa.

– Keskeistä on tehdä hoitotieteellisesti korkeatasoista, potilaiden hoitoa sekä palvelujärjestelmän toimivuutta edistävää tutkimusta eri kliinisillä, mielenterveyden sekä ikääntyneiden hoidon alueilla, Leino-Kilpi sanoo.

Turun yliopiston ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyön käynnistämistä on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Työ käynnistyi potilasohjauksen alueilla jo muutamia vuosia sitten sosiaali- ja terveysministeriön Vetovoimainen terveydenhuolto -hankkeessa.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos kouluttaa terveystieteiden maistereita ja tohtoreita. Maisterit sijoittuvat erityisesti hoitotyön ja terveydenhuollon asiantuntija- ja johtamistehtäviin, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajiksi sekä erilaisiin suunnittelu-, koordinointi-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin. Tohtorit sijoittuvat esimerkiksi ylihoitajiksi tai muihin johto- ja tutkimustehtäviin.

Sekä terveystieteiden maisterit että tohtorit ovat työllistyneet erittäin hyvin. Osaajien tarve kasvaa entisestään muun muassa muutettaessa palvelujärjestelmiä nykyistä taloudellisemmiksi.