Turun yliopiston uusi Brahea-keskus on merkittävä koko yliopiston kilpailukyvylle

Turun yliopiston uusi Brahea-keskus on merkittävä koko yliopiston kilpailukyvylle Yliopisto tiivistää vuorovaikutusta toimintaympäristönsä kanssa. Vuoden 2014 alussa toimintansa aloittava uusi erillinen laitos yhdistää kolmen nykyisen erillislaitoksen...

Turun yliopiston uusi Brahea-keskus on merkittävä koko yliopiston kilpailukyvylle

Yliopisto tiivistää vuorovaikutusta toimintaympäristönsä kanssa. Vuoden 2014 alussa toimintansa aloittava uusi erillinen laitos yhdistää kolmen nykyisen erillislaitoksen osaamisen.

Turun yliopiston hallitus päätti Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean, Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskuksen sekä Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) yhdistämisestä 30.10. ja uuden laitoksen tehtävistä 11.12.2013. Samalla uuden laitoksen nimeksi päätettiin Turun yliopiston Brahea-keskus.
 
– Keskus on merkittävä koko yliopiston kilpailukyvyn kannalta. Se edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja elinikäisen oppimisen periaatteen toteutumista sekä yliopiston vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssa, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.
 
Rehtori Väänänen on nimittänyt uuden laitoksen johtajaksi Kari Seppälän, joka on toiminut nykyisen Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean johtajana vuodesta 2003.

Monitieteinen Brahea profiloituu tutkimusperustaisen kehittämistyön ja oppimisympäristöjen asiantuntijana

Yliopistoilta odotetaan yhä aktiivisempaa roolia toimintaympäristön kehittämisessä. Tehtävällä rakenneratkaisulla Turun yliopisto tehostaa asiantuntemuksensa tarjoamista eri alojen asiantuntijoiden, kaikkien kansalaisten ja yleisesti yhteiskunnan käyttöön.

Laitos jatkaa nykyisten yksiköiden monitieteistä toimintaa. Keskeisiä toimintakokonaisuuksia perustamisvaiheessa ovat elintarvikeala, innovaatiot ja yrittäjyys, meriklusteri sekä tieto- ja viestintätekniikka. Oman koulutustarjontansa rinnalla laitos profiloituu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen kehittäjänä.

– Opetussuunnitelmia laadittiin aikanaan pulpetti ja luokkahuone mielessä, nyt opitaan sekä koulutuksessa, työpaikoilla että kaikkialla, minne langaton verkko ylettyy. Laitosten yhdistäminen antaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet kehittää sekä teknisesti että pedagogisesti oivaltavia oppimisen ratkaisuja, johtaja Kari Seppälä kertoo.

Keskuksen toimintamuotoihin kuuluvat sekä alueellinen kehittäminen että kansalliset ja kansainväliset hankkeet.

– Vahvuuksiamme ovat yhdistyvien laitosten henkilöstön vankka ammattitaito ja tiivis verkostoituminen sekä tiedeyhteisön että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, Seppälä sanoo.

Turun yliopiston Brahea-keskuksessa työskentelee noin 185 työntekijää. Keskukseen kuuluu myös avoin yliopisto, joka on aiemmin sijainnut Koulutus- ja kehittämiskeskus Braheassa.

Erillisten laitosten toimintoja organisoitu kestävälle pohjalle

Kolmen erillisen laitoksen yhdistyminen liittyy Turun yliopistossa tänä vuonna käynnissä olevaan erillisten laitosten organisoitumisen tarkasteluun. Työn tarkoituksena on ollut toimintojen saattaminen kestävälle pohjalle laitosten synergiaetuja hyödyntämällä, ei työntekijöiden vähentäminen.

Työn tuloksena Tulevaisuuden tutkimuskeskus on siirtynyt Turun kauppakorkeakouluun elokuun alussa. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus siirtyy lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2014. Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus siirtyy myös vuoden alussa matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.