TUT Game Labille Suomen Akatemian kärkihankerahoitus

Kristian Kiilin vetämä projekti sai rahoituksen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Projektin tavoitteena on kehittää verkkopohjainen tutkimuspalvelu, joka tukee laadukkaiden matematiikan oppimispelien ja oppimispeleihin liittyvien tutkimustulosten...

Kristian Kiilin vetämä projekti sai rahoituksen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Projektin tavoitteena on kehittää verkkopohjainen tutkimuspalvelu, joka tukee laadukkaiden matematiikan oppimispelien ja oppimispeleihin liittyvien tutkimustulosten levittämistä maailmanlaajuisesti.

Markkinoilla on nykyään paljon matematiikan oppimispelejä. Suurin osa niistä ei kuitenkaan hyödynnä pelillisyyden tarjoamia mahdollisuuksia, vaan ne muistuttavat enemmän digitaalisia harjoituskirjoja. Opettajat kokevat haastavaksi arvioida pelien laatua ja valita tehokkaita pelejä omaan opetukseen. Toisaalta pelikehittäjien haasteena on toteuttaa peleihin luotettavia arviointiratkaisuja. Pelikehittäjät ja opettajat eivät ole tietoisia uusista oppimisen tutkimuksen tuloksista eivätkä pysty soveltamaan niitä työssään. Siksi tarvitaan uusia entistä tehokkaampia tulosten levittämismenetelmiä.

Tämän projektin tavoitteena on kehittää verkkopohjainen tutkimuspalvelu, joka tukee laadukkaiden matematiikan oppimispelien ja oppimispeleihin liittyvien tutkimustulosten levittämistä maailmanlaajuisesti. Tutkimuspalvelun avulla kerätty data on reaaliaikaisesti kenen tahansa käytettävissä. Julkiset oppimisindikaattorit ja kerätyt vaikuttavuustarinat auttavat opettajia valitsemaan pelejä omaan opetukseensa ja matematiikkapelien kehittäjät pystyvät hyödyntämään tuloksia uusien pelien suunnittelussa.

Lisätietoja:
projektin vastuullinen johtaja Kristian Kiili, kristian.kiili@tut.fi

Kärkihankerahoitus on hallitusohjelmassa Suomen Akatemian kautta jaettavaksi osoitettu rahoitusmuoto, jolla vahvistetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edistetään tutkijoiden aktiivista yhteistyötä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa. Akatemian kärkihankerahoitus on yhteensä 30 miljoonaa euroa. Sillä tuetaan erityisesti nuoren tutkijasukupolven tutkijoita, joiden tutkimushankkeet on jo todettu aiemmassa vertaisarvioinnissa tieteellisesti korkeatasoisiksi.

Kristian Kiili