Tutkimus kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtävien pelillistämisestä

Työsuojelurahasto on myöntänyt Tampereen teknilliselle yliopistolle 100 000 euroa tutkimukseen, jossa selvitetään pelillistämisen vaikutuksia kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtävissä.Työelämään tulee koko ajan mukaan nuoria, joille pelaaminen on...

Työsuojelurahasto on myöntänyt Tampereen teknilliselle yliopistolle 100 000 euroa tutkimukseen, jossa selvitetään pelillistämisen vaikutuksia kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtävissä.

Työelämään tulee koko ajan mukaan nuoria, joille pelaaminen on arkipäivää. Nuoret oppivat pelien kautta digitaalisia taitoja. Työelämä ei kuitenkaan osaa hyödyntää näitä taitoja. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien suunnittelumenetelmien ja pelillisten elementtien hyödyntämistä tilanteissa, jotka eivät liity pelaamiseen. Pelillistämisen taustalla on motivaation parantaminen. Tutkimusnäyttöä on siitä, että pelillistämällä voidaan parantaa työn tuottavuutta ja mielekkyyttä.

Kiinteistöt tuottavat yhä enenevässä määrin antureihin perustuvaa mittaustietoa. Tarkoituksena on, että kiinteistöjen tuottamaa dataa hyödynnetään pelillistämisessä.

Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti kiinteistöhuollossa ja siivousalalla. Tutkijat toivovat, että pelillistämällä työn tuloksia voidaan tehdä näkyvämmäksi ja samalla lisätä työn arvostusta ja kiinnostusta.Lisätietoja:
Professori Jari Multisilta
Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
jari.multisilta@tut.fi
p. 040 826 2910