Työttömyys paheni, työllisyysaste kuitenkin ennallaan

Työttömyys paheni, työllisyysaste kuitenkin ennallaan Satakunnassa työttömyys kasvoi selvästi vuoden 2013 aikana. Satakunnan työttömyysaste oli keskimäärin 11,6 %, kun se oli vuotta aiemmin 10,4 %. Koko maassa työttömyys kohosi kuitenkin vielä enemmän,...

Työttömyys paheni, työllisyysaste kuitenkin ennallaan

Satakunnassa työttömyys kasvoi selvästi vuoden 2013 aikana. Satakunnan työttömyysaste oli keskimäärin 11,6 %, kun se oli vuotta aiemmin 10,4 %. Koko maassa työttömyys kohosi kuitenkin vielä enemmän, vastaavasti 9,4 %:sta 11,3 %:iin. Verrattaessa vuoden 2008 toukokuun työttömyysastetta, jolloin työttömyys (TEM:n mukaan) oli ennen taantumaa alimmillaan sekä Satakunnassa että maassa keskimäärin, vuoden 2013 joulukuun asteeseen havaitaan, että työttömyysaste on kasvanut Satakunnassa hitaammin kuin maassa keskimäärin. Tosin sekä alku- että loppupisteessä työttömyysaste on maakunnassa vähän korkeampi kuin valtakunnallisesti. Molemmilla alueilla työttömyyden huippu koettiin v. 2009 taantumassa vuodenvaihteen 2009/2010 tienoilla. Tämän jälkeen työttömyys hellitti vähitellen vuoden 2012 kevääseen saakka. Sen jälkeen kehitys on selvästi heikentynyt. Viime vuosien pahin työttömyys on kuitenkin koettu kummallakin alueella vuoden 2013 joulukuussa. Muutenkin koko vuosi 2013 on sujunut aiempaa heikommin. Työttömyys paheni vuoden 2013 aikana edellisvuoteen verrattuna kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Jämijärvellä ja Pomarkussa. Eniten työttömyys kasvoi Luvialla, Ulvilassa, Kokemäellä, Porissa, Eurajoella ja Nakkilassa. Korkein työttömyysaste oli viime vuonna Porissa, Siikaisissa ja Pomarkussa, matalin taas Eurassa, Säkylässä ja Köyliössä. Työllisyysaste koheni maakunnassa vuonna 2013 68 %:iin työttömyyden kasvusta huolimatta. Se on lähellä valtakunnallista tasoa, joka heikkeni hieman 68,5 %:iin. Satakunnassa työvoimaan osallistuminen on nykyisin valtakunnallista tasoa, eli työvoiman osuus työikäisistä ei enää poikkea maan keskiarvosta. Se on pääosin Rauman seudun korkean osallistumisen sekä Porin seudun parin viime vuoden nopean kasvun ansiota.

Lisätietoja Työmarkkinat-sivulta, johon on päivitetty vuosien 2012-2013 tietoja. Lisäksi kuntataulukoihin on lisätty v. 2013 työttömyysasteet.

Lue lisää myös http://www.satamittari.fi/