UCPori Klubin Pulmaperjantai: Digitalisaatio

Pulmaperjantai on Tampereen teknillisen yliopiston ideoima palvelu, jossa yliopiston tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.Seuraavan Pulmaperjantain teemana on...

Pulmaperjantai on Tampereen teknillisen yliopiston ideoima palvelu, jossa yliopiston tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Seuraavan Pulmaperjantain teemana on digitalisaatio:

Teknologian kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat meihin kaikkiin, myös yrityksiin.
Kaipaatteko tuotteenne, palvelunne tai tuotantoprosessinne kehittämiseen uusia näkökulmia tai pohditteko tulevaisuuden teknologioiden tuomia mahdollisuuksia? Onko yrityksessänne digitalisaatioon liittyviä haasteita tai kehittämistarpeita, joiden viimeistelyssä ja eteenpäin viemisessä ulkopuolinen apu olisi tarpeen?

Jos vastasit myöntävästi, kuvaile yrityksenne kehitystehtävää lyhyesti ja lähetä se kirjallisena osoitteeseen jari.multisilta@ucpori.fi 20.1.2017 mennessä.

Kokoamme monialaisen asiantuntijaryhmän ja järjestämme Pulmaperjantai-tapaamisen kolmelle yritykselle ja asiantuntijoillemme.
Keskustelut ovat yritykselle maksuttomia. Ne käydään suljetuin ovin, eikä yritysten tietoja tai kysymyksiä luovuteta eteenpäin. Yhteistyötä on mahdollista jatkaa myöhemmin esimerkiksi opinnäytetyöllä tai yhteisellä hankkeella.

Lisätietoa:
Yliopistokeskuksen johtaja, professori Jari Multisilta