Ulla Tuomisen säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2015 apurahat

sähkötekniikan ja sitä lähellä olevien alojen kuten elektroniikka-, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. Haun erityispainotuksena on ”tutkimusidea, jonka haltuunotto tarvitsee vauhditusta”....

sähkötekniikan ja sitä lähellä olevien alojen kuten elektroniikka-, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. Haun erityispainotuksena on ”tutkimusidea, jonka haltuunotto tarvitsee vauhditusta”.

Hakemus täytetään osoitteessa https://elomake.samk.fi/lomakkeet/2166/lomake.html
Hakemuksen vaadittavat liitteet (max. 5 liitetiedostoa):
• ansioluettelo
• tutkimussuunnitelma ja talousarvio
• esimiehen suostumus tutkimustyöhön
• mahdolliset suositukset

Huomaa tulostaa hakemus ennen lomakkeen tallentamista.
Sähköisen haun lisäksi hakemus tulostetaan, allekirjoitetaan ja toimitetaan säätiölle.
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Ulla Tuomisen säätiö
PL 520
28601 PORI

Hakemusten viimeinen postituspäivä on 27.2.2015.

Apurahojen myöntämisestä tiedotetaan apurahan saajille viimeistään heinäkuussa 2015. Seuraa säätiön www-sivuja.

Lisätietoja: Dosentti Matti Lähdeniemi, 
www.samk.fi/ullatuomisensaatio

ULLA TUOMISEN SÄÄTIÖ