Uudet verkko-opiskelua tukevat ratkaisut Porin yliopistokeskuksessa

UVOT -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia verkko-opiskeluteknologioihin painottuvia ratkaisuja, joilla voidaan tukea Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköiden profiloitumista joustavien opintopolkujen hyödyntämisessä ja opiskelun monimuotoisuuden...

UVOT -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia verkko-opiskeluteknologioihin painottuvia ratkaisuja, joilla voidaan tukea Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköiden profiloitumista joustavien opintopolkujen hyödyntämisessä ja opiskelun monimuotoisuuden vahvistamisessa. Oleellisena osana hankkeeseen sisältyy kunkin yliopistoyksikön osaamisen sekä hyvistä toimintatavoista ja käytänteistä kertyneen kokemuksen välittäminen muille yksiköille.

Hanke on kehittämistyön osalta jaettu kolmeen työpakettiin, joiden kehittämisteemat ovat (1) avoimet oppimateriaalit verkossa, (2) opiskeluympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen sekä (3) verkko-ohjaus valmistumisen tukemisessa.

Kevään ja syksyn aikana järjestetään työpajoja, jotka on suunnattu Porin yliopistokeskuksessa työskenteleville opettajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Työpajojen aikataulut:

Työpaja1: MOOC kokemukset
2.3.2016, klo 9.00-11.00

Työpaja2: MOOC käytäntöön
16.3.2016, klo 9.00-11.00

Työpaja3: Ohjaus
18.5.2016, klo 13.00-15.30

Työpaja4: Monimuoto-kokemukset
7.9.2016, klo 9.00-11.00