Väitös: Monikulttuurinen osallisuuden tunne lisää suvaitsevaisuutta

(Turun yliopiston tiedote)Monikulttuurinen, monikielinen ja monikansallinen perhetausta vähentää nationalistista ajattelua, toteaa Turun yliopistossa väittelevä Viktorija Čeginskas.Monikulttuurinen perhetausta liittää yksilön monin sitein eri...

(Turun yliopiston tiedote)

Monikulttuurinen, monikielinen ja monikansallinen perhetausta vähentää nationalistista ajattelua, toteaa Turun yliopistossa väittelevä Viktorija Čeginskas.

Monikulttuurinen perhetausta liittää yksilön monin sitein eri kulttuureihin, kieliin, maihin ja paikkoihin edistäen kulttuureista, kielistä tai kansallisista rajoista riippumatonta osallisuuden tunnetta.

Čeginskas toteaa väitöstutkimuksessaan, että yksilön itsessään tunnistama ”kulttuurinen toiseus” on tärkein itsetuntemuksen merkki. Se on samalla avain erilaisuuden hyväksymiselle. Toiseutta käytetään välineenä luotaessa yhteisöllisyyttä muiden kanssa.

– Kulttuurinen toiseus ei kuitenkaan tarkoita sosiaalista eristäytyneisyyttä tai negatiivista tunnetta. Enemminkin se on merkki siitä, että yksilö voi tuntea ristiriidattomasti yhteenkuuluvaisuutta useisiin kieliin, kansallisuuksiin ja kulttuureihin. Tämä taas vähentää nationalistista ajattelua, koska henkilö liikkuu vaivatta useilla kulttuurisilla, kielellisillä ja alueellisilla rajapinnoilla, Čeginskas painottaa.

Monikulttuurinen osallisuuden tunne edistää Čeginskasin mukaan suvaitsevaisuutta painottavaa sosiaalista integraatiota. Siinä yksilö hyväksyy erilaisuuden, koska hän kykenee oman taustansa pohjalta näkemään kielellisten, kulttuuristen ja kansallisten rajojen taakse.

Yksilön monikielisyys ja samastuminen samanaikaisesti useisiin kulttuureihin ja kansallisuuksiin on Čeginskasin mukaan ristiriidassa kansallisvaltioiden poliittisten periaatteiden kanssa.

– Monikulttuuriset yksilöt huomaavat erilaisuutensa arjessaan. Tunne toiseudesta syvenee sosiaalisissa tilanteissa, Čeginskas sanoo.

Temaattisiin syvähaastatteluihin perustuvassa artikkeliväitöskirjassaan Čeginskas tutkii, miten monikulttuurisen elämäntapansa kokevat ja määrittävät aikuiset, jotka ovat kasvaneet monikulttuurisessa perheessä ja maassa, joka ei ole heidän kummankaan vanhempansa synnyinmaa.

***

MA Viktorija Ceginskas esittää väitöskirjansa Exploring Multicultural Belonging. Individuals across cultures, languages and places julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.1.2016 klo 12.00 (Turun yliopisto, Pori UC, Pieni auditorio 125, Pori).

Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Snellmann Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Anna Sivula. Tilaisuus on englanninkielinen.

MA Viktorija Ceginskas on syntynyt vuonna 1974 Uppsalassa ja suorittanut toisen asteen tutkintonsa 1993 Munichissa Saksassa. Korkeakoulututkintonsa Ceginskas suoritti 1999 Saksassa Christian-Albrechts-University of Kiel yliopistossa. Väitöksen alana on kulttuuriperinnön tutkimus.

Väittelijän yhteystiedot: p. +49-89-28856450, vlaceg(a)utu.fi