Väitös: Videoiden katselukokemus paremmaksi uusilla videonsiirtotekniikoilla

Netflixin ja YouTuben kaltaiset videoiden suoratoistopalvelut ovat kasvattaneet internetin tiedonsiirtomääriä merkittävästi. Juha Vihervaara kehitti väitöskirjatyössään videoiden siirron tueksi tekniikoita, joilla voidaan tehostaa internetin toimintaa...

Netflixin ja YouTuben kaltaiset videoiden suoratoistopalvelut ovat kasvattaneet internetin tiedonsiirtomääriä merkittävästi. Juha Vihervaara kehitti väitöskirjatyössään videoiden siirron tueksi tekniikoita, joilla voidaan tehostaa internetin toimintaa ja parantaa käyttäjän katselukokemusta.

Internet-pohjaisten videopalvelujen käyttö on kasvanut voimakkaasti tällä vuosikymmenellä, koska verkko-operaattorit kykenevät nykyisin tarjoamaan videopalvelujen vaatimia nopeita yhteyksiä asiakkailleen kohtuuhintaan. Internetin avulla katsojille on mahdollista tarjota elokuvia, urheilutapahtumia ja tv-ohjelmia heille parhaiten sopivaan aikaan ja paikkaan.

– Tällä hetkellä verkon tiedonsiirtomääristä yli puolet on videota. Lähitulevaisuudessa videopalvelujen käyttö kasvaa entisestään. On ennustettu, että muutaman vuoden kuluttua kotikäyttäjien verkkoliikenteen määrästä noin 80 prosenttia on videota, Juha Vihervaara kertoo.

Suurista liikennemääristä johtuen videoiden siirrossa käytetyillä tekniikoilla onkin merkittävä rooli internetin moitteettoman toiminnan takaamisessa ja parhaan mahdollisen katselukokemuksen tarjoamisessa katsojalle. Videoiden siirrossa hyödynnetään yleisesti dynaamisia tekniikoita, joilla videon laatua ja sen vaatimaa tiedonsiirtonopeutta mukautetaan päätelaitteen ominaisuuksille ja verkon välityskyvylle sopivaksi jopa 2-15 sekunnin välein.

– Alan merkittävät toimijat ovat rakentaneet myös erikoisverkkoja, joiden avulla videokirjastot sijoitetaan lähemmäs asiakkaita. Myös verkkojen välityskyvyn ylimitoituksella pyritään minimoimaan huonot katselukokemukset, Vihervaara sanoo.

Juha Vihervaara kehitti väitöstyössään mekanismeja, joilla verkon tiedonsiirtokapasiteetti voidaan jakaa videoyhteyksien kesken järkevällä tavalla. Videoiden katselukokemus paranee, kun verkon siirtokapasiteettia voidaan kohdentaa sitä sillä hetkellä enemmän tarvitseville.

– Ideana on, että mekanismit tarkkailevat verkon kuormitusastetta. Jos kuormitusasteen havaitaan olevan korkealla tasolla, yhteydet, jotka sillä hetkellä voivat tyytyä pienempää tiedonsiirtonopeuteen katselukokemuksen siitä kärsimättä, luovuttavat siirtokapasiteetti sillä hetkellä sitä enemmän tarvitseville videoyhteyksille, Vihervaara kertoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 11.5.2018

Diplomi-insinööri Juha Vihervaaran tietoliikennetekniikan alaan kuuluva väitöskirja Dual-Mode Congestion Control Mechanism for Video Services tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 11.5.2018 kello 12.00 alkaen Porin yliopistokeskuksen salissa 125 (Pohjoisranta 11 A, Pori). Vastaväittäjänä toimii professori Ismo Hakala Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Tilaisuutta valvoo professori Tarmo Lipping TTY:n signaalinkäsittelyn laboratoriosta.

Juha Vihervaara (54) työskentelee tällä hetkellä lehtorina TTY:n elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laboratoriossa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4128-5

Lisätietoja: Juha Vihervaara, puh. 045 638 2890, juha.vihervaara at tut.fi

Vihervaara