Väitös: Suhdetoimintaosaaminen kirittää telakan ja alihankkijan yhteistyötä

Väitös: Suhdetoimintaosaaminen kirittää telakan ja alihankkijan yhteistyötä Projektiympäristössä toimivien yritysten verkostoitumiskyky ja suhdeosaamisen hallinta on yhä tärkeämpää, kun yritysten pitää löytää uusia yhteistyömuotoja muuttuvassa...

Väitös: Suhdetoimintaosaaminen kirittää telakan ja alihankkijan yhteistyötä

Projektiympäristössä toimivien yritysten verkostoitumiskyky ja suhdeosaamisen hallinta on yhä tärkeämpää, kun yritysten pitää löytää uusia yhteistyömuotoja muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyö rakentuu muodollisten sopimusten lisäksi suhdeosaamiselle. Väitöstutkimuksessaan Sari Mäenpää tarkastelee suomalaisten meriteollisuusyritysten suhdeosaamista ja suhdetaitojen liiketoimintavaikutuksia.

–Suhdeosaamistekijät eli keskinäinen kommunikointi, molemminpuolinen luottamus sekä yhteiset arvot ja tavoitteet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Niitä ei ole mahdollista erottaa suhdeosaamista arvioitaessa. Yrityksen päätöksentekijöiden tulisikin panostaa kaikkiin näihin sosiaalisen pääoman alueisiin saadakseen parhaan mahdollisen hyödyn yhteistyöstä.

Mäenpään mukaan telakat hakevat verkoston yksinkertaistamista keskittymällä yhteistyöhön harvempien, valikoitujen kokonaistoimittajien kanssa. Tämä voi johtaa siihen, että alihankkijat muodostavat erilaisia yhteenliittymiä.

–Alihankkijoille telakan läsnäolo ja liiketoiminnan kehittäminen yhteistyössä ovat tärkeitä. Oleellista on, ettei alihankkijoita jätetä selviämään yksin, vaikka suorat kontaktit telakoiden kanssa muodostuvatkin tulevaisuudessa yhä harvempien kokonaistoimittajien kautta.

Mäenpää havaitsi, että ne yritykset, joiden suhdeosaaminen on paremmalla tasolla, hyötyvät yhteistyöstä enemmän ja ovat tyytyväisempiä yhteistyöhön. Vastaavasti koko verkoston suorituskyky paranee, mikäli sen jäsenten suhdeosaaminen ja kyky hallita suhteita on hyvällä tasolla.

–Myös henkilövalinnoilla on keskeinen merkitys: kahden organisaation välisenä linkkinä toimivalla henkilöllä tulisi olla hyvät suhdetaidot ja halu hyödyntää niitä, Mäenpää korostaa.

Tutkimukseen haastateltiin kahden telakan ja niiden kahdeksan alihankkijan edustajia Satakunnan alueelta.

Väitöstutkimus liittyy Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yliopistokeskuksessa toteutettuun ALKU (Alihankkijasta kehittämiskumppaniksi) -hankkeeseen.


Väitöstilaisuus perjantaina 25.10.

Tekniikan lisensiaatti Sari Mäenpään tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja ”Managing Network Relations in the Project Business Context – Social Capital Perspective” (Verkostosuhteiden hallinta projektiympäristössä – sosiaalisen pääoman näkökulma) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan Porin laitoksella perjantaina 25.10.2013 kello 12 alkaen salissa 241 (Pohjoisranta 11, Pori). Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Vesalainen Vaasan yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Rainer Breite TTY:n Porin laitokselta.

Lisätietoja:
Sari Mäenpää, puh. 040 759 5528, sari.maenpaa(at)tut.fi