Vuoden 2014 julkaisut nyt DELTA-tutkimustietokannassa

DELTA on Porin yliopistokeskuksen tutkimustietokanta, joka sisältää tietoa yliopistokeskuksen yksiköiden tutkimushankkeista, tieteellisistä julkaisuista, opinnäytetöistä sekä asiantuntijoista.DELTA:sta löytyvät nyt myös kaikki vuoden 2014 tieteelliset...

DELTA on Porin yliopistokeskuksen tutkimustietokanta, joka sisältää tietoa yliopistokeskuksen yksiköiden tutkimushankkeista, tieteellisistä julkaisuista, opinnäytetöistä sekä asiantuntijoista.

DELTA:sta löytyvät nyt myös kaikki vuoden 2014 tieteelliset julkaisut ml. opinnäytetyöt. DELTA-tutkimustietokannassa on yhteensä 6177 julkaisua, 394 hanketta ja 257 tutkijaa.