Vuoden opetusteko, vuoden opinnäytetyö ja vuoden alumni 2013

Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä on valinnut lukuvuoden 2013-2014 opetustekopalkinnon saajan opiskelijoiden ehdotusten pohjalta.

Opetustekopalkinto luovutettin Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen ohjelmistotekniikan professori Hannu Jaakkolalle ansiokkaasta opinnäytetöiden ohjauksesta. Opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja Kirsi Liikamaan mukaan Jaakkolaa pidetään motivoivana, kannustavana ja yksilönäkökulman huomioivana ohjaajana. Hänen henkilökohtainen panoksensa opinnäytetöiden loppuunsaattamisessa on ollut merkittävää.

Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyön valitsee valmistuneista opiskelijoista koostuva alumnineuvosto edellisenä kalenterivuonna valmistuneista opinnäytetöistä. Vuoden 2013 opinnäytetyönä palkittin Tommi Rinta-Kartanon laskentatoimen pro gradu –tutkielma ”The Anchoring Bias of Investors and the 52-Week High Momentum Strategy in the OMX Helsinki Stock Exchange: Psychological Approach to Market Efficiency”.

Alumnineuvosto arvostaa erityisesti sitä, että että Rinta-Kartano on rahoitusmarkkinoiden tehottomuutta tarkastelleessa työssään löytänyt merkittävän tutkimuksellisen aukon. Työn ohjanneen yliopistolehtori Erkki Vuorenmaan mukaan Rinta-Kartanon tutkimustulokset antavat merkittävän lisän tietämykseen ihmisten epärationaalisesta käyttäytymisestä rahoitusmarkkinoilla.

lumnineuvosto valitsee myös Vuoden Alumnin. Tällä kertaa tittelin sai laaja-alainen kulttuuriosaaja Risto Kupari, joka valmistui filosofian maisteriksi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta vuonna 2005. Kuparin työhistoria kattaa useita kulttuurialan työtehtäviä Porin kaupungissa, ja vuodesta 2010 hän on toiminut Rauman kaupungin kulttuuripäällikkönä. Alumnineuvosto kiittää Kuparia aktiivisesta yliopistokeskusyhteyksien esiin tuomisesta nykyisessä toimessaan ja valmiudesta tarttua erilaisiin yhteistyöehdotuksiin.

Juhlapuhujana Porin kulttuurilähettiläs Jorma Uotinen

Päättäjäisten juhlapuheen pitää Porin kulttuurilähettiläs, koreografi, tanssitaiteilija Jorma Uotinen. Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi luo katsauksen kuluneeseen lukuvuoteen ja ylioppilasyhdistys Pointer ry:n pj Riikka Suomilammi tuo opiskelijoiden tervehdyksen. Myös yliopistokeskuksen oma kuoro Akateemiset Laulajat esiintyy juhlassa.

Päättäjäisissä on jaossa myös painotuore vuoden 2013 toimintakertomus ja opinnäytekooste, johon on listattu kaikki vuonna 2013 valmistuneet pro gradu- ja diplomityöt sekä väitöskirjat.

Lisätietoa:
Vuoden opetusteko -palkittu Hannu Jaakkola, puh 0400 622 942
Vuoden alumni Risto Kupari, puh. 050 573 8776
Vuoden opinnäytetyö -palkittu Tommi Rinta-Kartano, puh. 050 374 0812

Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi, puh. 044 701 1118
Opetuksen johtoryhmän pj. Kirsi Liikamaa, puh. 050 520 0787
Alumnineuvoston pj. Päivi Elonen, puh. 040 826 2911