Wappumatineassa 30.4. palkittiin ansioituneita ja skoolattiin keväälle

Yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit juhlistivat akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle Wappumatineassa Porin Raatihuoneen juhlasalissa. Tilaisuudessa palkittiin joukko ansioituneita henkilöitä.

Lukuvuoden 2014-2015 opetustekopalkinto luovutettiin Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin oppiaineen keväällä 2015 järjestämälle Zombie Run Pori –kurssille ja sen opettajille Riikka Turtiaiselle ja Usva Frimanille. Kurssin lähtökohtateemana oli kaupunkitilan pelillistäminen. Kurssin huipentumana oli valtakunnallistakin mediahuomiota saanut Zombie Run Pori -tapahtuma. Opiskelijat saivat kurssilla laajaa käytännön kokemusta akateemista näkökulmaa unohtamatta.

Vuoden 2014 opinnäytetyönä palkittiin Helinä Hietaojan tuotantotalouden diplomityö ”Cultural knowledge as an enhancer in project execution”. Hietaojan tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekijät, joiden avulla kansainvälisen projektin toteutusta voi tehostaa kulttuuritietämystä ja -osaamista parantamalla. Alumnineuvosto korosti valinnassaan työn monitieteistä lähestymistapaa käytäntöön sovellettavuutta. Työ on myös akateemisesti ansiokas. Tampereen teknillisen yliopiston talouden- ja rakentamisen tiedekunta myönsi diplomityölle kiitettävän arvosanan ja työn pohjalta tehty artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi IFKAD 2015 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics -tiedekonferenssissa. Opinnäytetyöpalkinnon saajan valitsi yliopistokeskuksen Alumnineuvosto yliopistoyksiköiden ehdotusten pohjalta.

Vuoden alumni 2015 -tittelin sai filosofian maisteri Päivi Elonen. Perusteluissaan Alumnineuvosto korosti Elosen ansioita yliopistokeskuksen opiskelijakulttuurin ja alumnitoiminnan luomisessa.  Elonen oli opiskeluidensa alkuvaiheessa vuonna 2004 mukana perustamassa Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman ainejärjestö Kulmaa. Opiskelutovereineen hän perusti myös akateemista kulttuurialan osaamista tarjoavan Nyyfiiki Kulttuuriosuuskunnan. Valmistuttuaan maisteriksi vuonna 2008 ja aloitettuaan työt yliopistokeskuksen johdon assistenttina Elonen on alumnineuvoston puheenjohtajana ollut aktiivisesti kehittämässä alumnitoimintaa.