Wappumatineassa palkittiin ansioituneita ja skoolattiin keväälle

Yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit juhlistivat akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle Wappumatineassa Porin Raatihuoneen juhlasalissa. Tilaisuudessa palkittiin joukko ansioituneita henkilöitä.

Lukuvuoden 2015-2016 opetustekopalkinto luovutettiin Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan lehtori Frank Cameronille. Cameron on pitkäjänteisesti vuosien ajan kehittänyt TTY:n Porin laitoksen matematiikan opetusta monimuoto-opetusta tukevaan suuntaan. Hänen tekemänsä videot ovat selkeitä ja ne ottavat hyvin huomioon opiskelijoiden erilaiset oppimistavat. Tänä vuonna käyttöönotettu uudistettu harjoitustehtävien käsittelytapa on tehostanut opetusta entisestään. Toimintamalli palkitsee aktiivisia opiskelijoita ja motivoi näin kaikkia panostamaan enemmän ja tasaisemmin koko kurssin ajan. Opiskelijat kiittävät Frank Cameronin sitoutumista työhönsä. Heidän mukaansa hänen tavoitteenaan on saada opiskelijat aidosti ymmärtämään matematiikkaa.

Vuoden 2015 opinnäytetyönä palkittiin Ronja Kuokkasen sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma ”Kestävä hyvinvointi maaseudulla – tutkimus kylätoimikunnan hyvinvointipuheesta”. Tutkielma tuo esille kylätoimintaa suuntaavaa hyvinvointipuhetta ja kartoittaa samalla maaseutuun kuuluvia sosiaalipoliittisesti merkittäviä kestävän hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Alumnineuvosto korosti valintaa tehdessään Kuokkasen työn ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta, monitieteellistä lähestymistapaa, haastavan metodin käyttöä sekä työn sovellettavuutta käytäntöön. Opinnäytetyöpalkinnon saajan valitsi yliopistokeskuksen Alumnineuvosto yliopistoyksiköiden ehdotusten pohjalta.

Vuoden alumni 2016 -tittelin sai diplomi-insinööri Sampsa Kurri. Perusteluissaan Alumnineuvosto korosti Kurrin ansioita yrittäjänä. Sampsa Kurri on perustanut vuonna 1999 tietotekniikka-aiheisen Muropaketti-sivuston, jonka Sonera Plaza Oy osti osaksi internet-portaaliaan joulukuussa 2000. Nykyisin Muropaketti on Suomen suurin IT-sivusto yli 200 000 viikkokävijällä. Suuri yleisö voi muistaa Kurrin olleen Muropaketin keskustelupalstan kautta apuna paljastamassa paljon palstatilaa saanutta WinCapita-pyramidihuijausta. Töidensä ohella Kurri opiskeli vuodesta 2002 lähtien tietotekniikkaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella. Diplomi-insinööriksi hän valmistui vuonna 2010.