WiderScreen-teemanumero digitaalisen kulttuurin tutkimuksen historiasta ja nykytilasta

WiderScreen-teemanumero digitaalisen kulttuurin tutkimuksen historiasta ja nykytilastaKulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluva digitaalinen kulttuurin oppiaine on akateemisena oppialana ollut olemassa vain reilut kymmenen...

WiderScreen-teemanumero digitaalisen kulttuurin tutkimuksen historiasta ja nykytilasta

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluva digitaalinen kulttuurin oppiaine on akateemisena oppialana ollut olemassa vain reilut kymmenen vuotta. WiderScreenin numerossa 2-3/2013 Digitaalinen kulttuuri - sähköisen yhteisöllisyyden juuret esitellään laajasti digitaalisen kulttuurin tutkimuksen nykyisiä suuntaviivoja, mutta samalla luodaan myös retrospektiivinen katsaus oppialan syntyhistoriaan. Oppialan taustat ulottuvat 1990-luvun puolelle, jolloin humanistinen teknologiatutkimus kehittyi rivakkaan tahtiin. Oppialan historian ja tieteellisen määrityksen lisäksi kaksoisnumerossa perehdytään laaja-alaisesti digitalisoituvan arkielämämme käyttökulttuurien synnyttämään yhteisöllisyyteen. Tarkasteluun nousevat erityisesti tietokonedemotaide, ARG-pelit, television ja sosiaalisen median vuorovaikutus, deittipalvelut, lelutarinat, kauhupelit ja erilaiset verkkoyhteisöt.

Digitaalinen kulttuuri – sähköisen yhteisöllisyyden juuret -teemanumero on osa WiderScreenin viime vuonna alkanutta kehittämishanketta, jossa Suomen vanhimman yhtäjaksoisesti ilmestyneen akateemisen verkkolehden toimintaa ja tunnettavuutta pyritään parantamaan. Samalla lehden sisältöä päivitetään entistä monimediaalisempaan suuntaan, vaikka perinteinen elokuva- ja televisiotutkimus on edelleen vahvasti edustettuna.

Ammattitutkijoiden vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi numerossa on myös koulutusohjelman opiskelijoiden katsauksia. Numeroon valitut katsaukset ovat yhtä lukuun ottamatta kirjoitettu keväällä 2012 toteutetulla syventävien opintojen kurssilla, jonka aikana opiskelijat pääsivät kehittämään peliaiheisten pro gradu -tutkielmiensa tutkimussuunnitelmia. Toimitustyöhön ovat toimitussihteerin roolissa osallistuneet myös koulutusohjelman maisteriopiskelijat Vaula Toivanen ja Melissa Virtanen.

Yhteystiedot:
Yliopistonlehtori Petri Saarikoski (päätoimittaja)
0400 534 845

Yliopisto-opettaja Riikka Turtiainen (toimittaja)
040 534 8458