WiderScreen 1-2/2014: Scenes

WiderScreen 1-2/2014: Scenes Audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimusta käsittelevän WiderScreen-verkkolehden uusi, skene-aiheinen numero on nyt ilmestynyt. Verkkolehden päätoimittajana toimii Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja...

WiderScreen 1-2/2014: Scenes

Audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimusta käsittelevän WiderScreen-verkkolehden uusi, skene-aiheinen numero on nyt ilmestynyt. Verkkolehden päätoimittajana toimii Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johtaja, digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori Petri Saarikoski ja lehden vierailevat toimittajat ovat koulutusohjelman opiskelijoita.

Kaksikielisen numeron 1-2/2014 teemana ovat tietokoneharrastajien yhteisöt, joiden juuret ulottuvat 1970- ja 1980-luvun tietokonekulttuuriin: demo-, kräkkeri-, warez- ja chip-skenet. Viimeisten kymmenen vuoden aikana näistä yhteisöistä on tehty jonkin verran tutkimusta, mutta monet niiden piirteistä tunnetaan yhä huonosti. WiderScreenin kaksoisteemanumero tarjoaa uutta tietoa skeneistä ja nostaa esiin kansainvälistä tutkimusta niiden eri osa-alueista. Numeroon sisältyy kuusi vertaisarvioita tutkimusartikkelia ja kaksi katsausta, jotka kertovat osaltaan skeneihin liittyvän tutkimuksen jo saavuttamasta kypsyydestä.

Ensimmäiset skenetutkimukset olivat verrattain kuvailevia, mutta monet viimeaikaiset tutkimukset ovat tuoneet tarkasteluun laajaa empiiristä ja teoreettista näkökulmaa.
Tähän erikoisnumeroon kerätyt artikkelit kehittelevät eteenpäin useita skenetutkimukselle tärkeitä aiheita, mukaan lukien tietokoneskenejen monimuotoisuus ja erot tunnetuista demo- ja kräkkeriskeneistä marginaalisempiin musiikki- ja Flash-demoskeneihin; erilaisten skenejen vuorovaikutussuhteet; tietokoneskenejen kansalliset erityispiirteet ja skeneläisten kulttuurinen identiteetti; skeneteoksia koskevat media-analyysit sekä teosten autenttisuuden ja epäaitouden tarkastelut; sekä - ei suinkaan vähäisimpinä - tietokoneskenejen jäsenten omat kuvaukset siitä, miten yhteisöt ovat toimineet käytännön tasolla.

Skenenumero sekä aiemmin ilmestyneet lehdet löytyvät osoitteesta http://widerscreen.fi/


The theme of WiderScreen 1-2/2014 are computer hobbyist communities that have their roots in the computer culture of the 1970s and 1980s: the demo, cracker, warez and chip music scenes. During the last ten years, such communities have been studied to a certain extent, but many of their properties are still not well understood. This double special issue of WiderScreen contributes to our knowledge on scenes by collecting together international research on their various aspects.

We are happy to have the opportunity to present you six peer-reviewed research articles (in english) and two discussion papers (in finnish) that also demonstrate how scene-related research has already reached certain maturity.

The new articles presented here deepen scene research by advancing important topics relevant to the theme: the variety of computer scenes and their practices, including not only demo and cracker scenes, but also more marginal music-based and Flash demo scenes; the dynamic and evolving interrelationships between different scenes; the existence of various national computer scenes and the cultural identity of their members; media analysis of scene artworks and the problematics of their authenticity vs. inauthenticity; and last but not least, rich insiders´ accounts of everyday practices in a computer scene.