Mielenterveysongelmat ovat opiskelukyvyn suurin riski

Mielenterveysongelmat ovat opiskelukyvyn suurin riskiYTHS:n tiedote 13.11.2013 OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN ARVIOINTI EHKÄISEE MIELENTERVEYSONGELMIA Opiskeluaika on opiskelijalle stressaavaa. Opiskeluun sisältyy fyysisen stressin...

Mielenterveysongelmat ovat opiskelukyvyn suurin riski

YTHS:n tiedote 13.11.2013

OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN ARVIOINTI EHKÄISEE MIELENTERVEYSONGELMIA

Opiskeluaika on opiskelijalle stressaavaa. Opiskeluun sisältyy fyysisen stressin (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet, univaje) lisäksi myös henkistä stressiä, joka pitkään jatkuessaan voi altistaa opiskelijan mielenterveysongelmille. Ongelmat alkavat tyypillisesti teini-iässä tai nuoressa aikuisuudessa, ja ne ovat niin yleisiä, että niitä voidaan pitää jopa tavallisina. Osa ongelmista on kuitenkin ehkäistävissä yhteisöterveystyöllä.

Opiskeluaikana opiskelija kokee suuria elämänmuutoksia ja häneltä vaaditaan paljon. Hänestä saattaa tuntua, että ongelmien vuoksi ote opinnoista on irtoamassa, ja että hän on ongelmiensa kanssa yksin. Toisaalta opiskelijan valmiudet jäsentää tilannetta, suhteuttaa ja ratkoa stressiperäisiä ongelmia voivat olla vielä hyvinkin vähäiset.

Opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta on tärkeää, että opiskeluympäristöä arvioidaan säännöllisesti. Tämä YTHS:n, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyössä toteuttama opiskeluympäristön arviointi on osa ns. yhteisöterveystyötä. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa olemassa olevia riskejä ja puuttua ajoissa niihin sekä tarkastella käytäntöjä ja kehittää yhdessä niitä. Arvioinnin ja kehitystyön tukena käytetään YTHS:n luomaa opiskelukykymallia.

Myös oppilaitoksella on rooli opiskelijan henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Oppilaitos voi ennaltaehkäistä henkisen riskien muodostumista mm. opiskeluympäristön ja opetuksen rakenteiden, sisällön ja kulttuurin välityksellä. Työkaluja ovat mm. opetussuunnitelmatyö, opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelut, opetuksen laatu, joustot ja raamit sekä tuutorointi.

YTHS pyrkii tunnistamaan opiskelijoiden terveysriskit terveyskyselyn avulla sekä terveystapaamisissa. Tavoitteena on löytää riskit ja puuttua niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.


Lisätietoja:

YTHS:n yhteisöterveyden vast. psykologi Riitta Ylikomi, riitta.ylikomi(at)yths.fi p.040 559 4709

YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu, kristina.kunttu(at)yths.fi p. 050 544 2946

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus

Terveystarkastus ja Sätky