Väitöstilaisuus jääkiekkotermein

Hyökkäystä ja puolustusta – Väitöstilaisuus jääkiekkotermein Diplomi-insinööri Kari K. Liljan organisaatiota, yrityskulttuuria ja projektijohtamista käsittelevä väitöskirja 'Differences in Organizational Cultures - a Challenge for IT-Projects' ('...


Hyökkäystä ja puolustusta – Väitöstilaisuus jääkiekkotermein

Diplomi-insinööri Kari K. Liljan organisaatiota, yrityskulttuuria ja projektijohtamista käsittelevä väitöskirja 'Differences in Organizational Cultures - a Challenge for IT-Projects' ('Organisaatiokulttuurien erot - haaste IT-projekteille') tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikössä perjantaina 11.1.2013. Vastaväittäjinä toimivat professori Mikko Ruohonen (Tampereen yliopisto) ja professori Jari Stenvall (Lapin yliopisto). Tilaisuutta valvoi professori Hannu Jaakkola TTY:n Porin yksiköstä.

Perjantaina klo 12 järjestettyä väitöstilaisuutta oli saapunut paikan päälle seuraamaan varsin mukavan kokoinen yleisö. Kari Lilja aloitti väitöstilaisuuden esittelemällä väitöskirjansa pääpiirteet lyhyesti vastaväittelijöille ja yleisölle ennen varsinaisen koitoksen alkamista. Vastaväittelijät Mikko Ruohonen ja Jari Stenvall aloittivat Liljan väitöksen arvioimisen ja lähtivät jääkiekkotermein hyökkäämään sekä testaamaan Liljan väitöksen puolustusta samalla yrittäen pitää oman maalinsa mahdollisimman puhtaana.

IT-projektien onnistumisen haasteet

Jokaisella organisaatiolla on omanlaisensa organisaatio- tai yrityskulttuuri, jonka taustalla vaikuttavat sekä yksilön, että ryhmän arvomaailma ja erilaiset kulttuuriset taustat. Jokainen organisaatio ilmaisee itseään eri tavoin. Erilaisuus voi vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti kahden tai useamman organisaation kattavassa projektissa.
Lilja kertoo, että väitöskirjassaan hän lähti hakemaan vastausta kysymykseen voivatko samalla alueella toimivien yritysten organisaatiokulttuurit olla niin erilaiset, että se vaikuttaa IT-projektien onnistumiseen. Lilja nostaa esimerkiksi Suomen, joka on suhteellisen pieni maa, mutta tästä huolimatta Suomen sisällä toimivilla organisaatioilla on vaikeuksia ymmärtää toisiaan.

IT-projektien onnistumiseen vaikuttaa suuresti pystyvätkö projektissa toimivat organisaatiot muodostamaan yhteisen kielen ja yhteisen halun ymmärtää toista osapuolta. Projektin epäonnistumiselle on aina syynsä, joka yleensä juontaa juurensa organisaatioiden kyvyttömyyteen ymmärtää toisiaan. Epäonnistuneesta tai keskeytyneestä projektistakin opitaan kuitenkin jotain uutta, näin Lilja väittää.

Tieteenalojen yhdistäminen ja väitöstilaisuuden päätös

Vastaväittelijät Ruohonen ja Stenvall esittivät kysymyksen voidaanko eri tieteenaloista tulevia teorioita yhdistää ja käyttää IT-projekteissa? Liljan mukaan on mahdollista, että muiden tieteen- ja teollisuudenalojen tietoja ja teorioita voidaan hyödyntää projekteissa. Lilja kuitenkin painottaa, että on erittäin vaikeaa hahmottaa mistä kukin teoria on alkuperäisin lähtenyt liikkeelle. Halusin eritellä eri tutkijoiden teorioita erillään toisistaan väitöskirjassani, Lilja kertoo.

Päätöspuheenvuoroissaan vastaväittelijät Ruohonen ja Stenvall pitävät väitöskirjan aihepiiriä kiistattoman tärkeänä ja sen kykyä onnistuneesti laajentaa keskustelua IT-projekteista ja ohjelmoinnista kulttuurikeskusteluun. Vastaväittelijät toivoivat, että työssä olisi käsitelty laajemmin organisaatiokulttuurissa esiintyvää erilaisuuden käsitettä. Yhtenä kritiikin kohteena oli myös IT-projekteissa esiintyvän tuottaja-asiakas suhteen vähäinen tarkastelu. Vastaväittelijät kehottavat Liljaa testaamaan teorioitaan ja palaamaan aiheeseen jatkotutkimusten muodossa esittäessä Kari Liljan väitöstyön hyväksymistä.

Teksti: Petteri Nurmi 14.1.2013