Väylä tutkinto-opintoihin

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Avoin yliopisto väylänä tutkinto-opintoihin

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus on yliopiston perusopetusta vastaavaa. Avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina.

Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi kahdella eri tavalla. Yleisin keino hakea yliopistoon on osallistua pääsykokeisiin. Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritetut opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa. Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet kelpaavat yleensä sellaisenaan siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaan ne on suoritettu.

Toinen tapa on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tiedekunnat ja oppiaineet määrittelevät opiskelijavalinnan kriteerit ja kiintiöt vuosittain. Useimmiten edellytetään, että suoritettuna on yhdestä aineesta perus- ja aineopinnot ja toisesta perusopinnot. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi ei kuitenkaan ole automaattista, vaan opiskelijat valitaan tiedekuntaan esimerkiksi arvosanojen perusteella.

Tutkintoon tähtäävien kannattaa ottaa huomioon opintoja suunnitellessaan, että useissa oppiaineissa on jo mahdollista suorittaa suuri osa tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimessa yliopistossa. Aineyhdistelmien valintaan ja erilaisten opiskelumuotojen hyödyntämiseen saa neuvoja avointenyliopistojen opinto-ohjaajilta.

Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä