Verkkolehden nimeksi UCPoriNews

VERKKOLEHDEN NIMEKSI UCPORINEWS16.2.2006 Verkkolehden nimeksi tuli useita hyviä ehdotuksia. Parhaimmaksi ja yliopistokeskuksen henkeen sopivaksi todettiin UCPoriNews. Filosofian tohtori Outi Fingerroos keksi UCPori–nimen, kun taas Kari...


VERKKOLEHDEN NIMEKSI UCPORINEWS

16.2.2006

Verkkolehden nimeksi tuli useita hyviä ehdotuksia. Parhaimmaksi ja yliopistokeskuksen henkeen sopivaksi todettiin UCPoriNews. Filosofian tohtori Outi Fingerroos keksi UCPori–nimen, kun taas Kari Kukkonen Palvelukeskuksesta ehdotti lisättäväksi news vielä selvennyksen vuoksi nimen perään. Yliopistokeskuksen ja sen yhteistyötahojen tapahtumia uutisoiva verkkolehti kokee samalla pienen ulkoisen muutoksen.

Nainen nimiehdotuksen takana

Turun yliopistossa Suomen Akatemian tutkijatohtorina työskentelevä Outi Fingerroos tuli Poriin Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselta ja toimi välissä lyhyemmän pestin Satakunnan korkeakoulustrategian parissa projektipäällikkönä. Fingerroos tunnetaan monialaisena kulttuurien tutkijana, vaikka onkin väitellyt uskontotieteestä huhtikuussa 2004. Muistitietotutkimuksen kriittinen metodologia sekä Karjala muistin paikkoina ja utopioina kiinnostaa tällä hetkellä eniten, sillä erilaiset kansalliset traumat ja tahattomat unohtamiset aktivoivat tutkijaa jatkuvasti. Vaikka Karjalasta on kirjoitettu paljon, löytyy Fingerroosin mukaan uusia näkökulmia tavassa, jolla muistamista voidaan tutkia. Tehtäväkseen hän on ottanut Karjalan menneisyyskuvien uudelleenarvioinnin ja sopivan kansakuntapuhunnan kyseenalaistamisen. Tavoitteena on kirjoittaa Karjalasta katkonaista ja kiellettyä historiaa.

Menneisyyden totuudet ovat suhteellisia ja joskus totuus voi olla yhteiskunnallisesti merkityksellinen yksilön kertomus tapahtuneesta, kertoo Fingerroos. – Tämän kokonaisuuden hahmottaminen on tutkijalle ennen kaikkea merkittävä metodologinen haaste.

Fingerroos toimii myös muutaman väitöstyön ohjaajana, toimittaa useita kirjoja ja opettaa eri yliopistoissa oman tutkimustyönsä ohessa. Erilaisiin tiedekeskusteluihin osallistuminen koti- ja ulkomailla on välttämätön osa tutkijatohtorina toimimista.

Elore – tieteellistä julkaisutoimintaa verkossa

Folkloristiikan alan referee-tasoinen tiedejulkaisu, verkossa open access -periaatteella (OA) julkaistava Elore (ks. http://cc.joensuu.fi/~loristi/ ) vie myös runsaasti sen päätoimittajana työskentelevän Fingerroosin aikaa. Elore ilmestyy kahdesti vuodessa ja kussakin numerossa on noin 40 tarkkaan toimitettua tekstiä humanistisen alan, lähinnä perinteen- ja kulttuurien tutkimuksen osa-alueilta. Vuodesta 1994 saakka ilmestynyt verkkolehti on pioneeri OA–tiedejulkaisemisen alalla, ja lehti onnistui ensimmäisenä lajissaan pääsemään myös Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan (TSV) julkaisutuen piiriin vuoden 2006 alussa (ent. Suomen Akatemian tieteellisten seurojen julkaisutuki). Fingerroosin mukaan osa tiedeväestä ei ole edelleenkään ymmärtänyt tämän julkaisemistavan mahdollisuuksia, mutta pitää OA-lehden saamaa julkaisutukea merkittävänä avauksena tieteen rahoittajien taholta. Tähän asti julkaisutuet on evätty vapaan saatavuuden verkkolehdiltä tilausmaksujen puutteen vuoksi. Tämä peruste on lopulta ymmärretty kestämättömäksi.

Nettijulkaiseminen on, uskomatonta kyllä, vielä uutta, vaikka kohderyhmä istuu paljon juuri näyttöpäätteen äärellä, sanoo Fingerroos. – Reilun kymmenen vuoden aikana Eloren omaan arkistoon on kertynyt mittava kokoelma folkloristiikkaa ja sitä sivuavia artikkeleja. Alan näkyvyyden, oppihistorian ja oppihistoriasta tehtävän mahdollisen tutkimuksen kannalta tämä on ilman muuta mainiota.

Fingerroos mainitsi myös valtakunnan tasolla käytävän keskustelun verkkojulkaisemisesta, julkaisupankeista ja verkkoarkistoista, joita hän pitää väistämättä tulevaisuutena. Tähän viittaa myös Opetusministeriön tuore 'Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän muistio' (2005:8) sekä Suomen open access -työryhmän FinnOA:n kotisivuille koottu ajankohtainen tieto.

teksti ja kuvat: Eeva Sinerjoki